Laboratuvar - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Laboratuvar

Kent Sağlık Grubu’nda laboratuvarında; poliklinikler, servis katları, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, acil servis hastalarından alınan ve hastane dışından gönderilen klinik örneklerde gerekli tetkikler yapılır. Yapılamayan testlerin ise, anlaşmalı dış laboratuvarda yapılması sağlanır.

Laboratuvar hizmetleri, 7/24 kesintisiz verilmektedir. Laboratuvar ekibi, koordinatör başkanlığında her üç daldan uzman doktorlar, laboratuvar başteknisyeni ve teknisyenlerden oluşmaktadır. Ayrıca hizmetin sürdürülmesine destek vermek amacıyla kayıt-kabul görevlisi ve hasta hostesleri görevlendirilmiştir.

Laboratuvar üç alt birimden oluşur.

• Klinik Patoloji
• Klinik Mikrobiyoloji
• Klinik Biyokimya

Her üç birim de güçlü bir teknolojik altyapıyla donatılmıştır. Laboratuvarda, uygulanan testler için uluslararası kabul görmüş NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) gibi kuruluşların geliştirdiği, standardize ettiği ve onayladığı yöntemler kullanılır. Bu standartlar, her bir test için kullanılan malzemeleri, uygulama ve kalite kontrol yöntemlerini kapsar. İç kalite kontrol standardizasyon kuruluşlarının önerileri doğrultusunda her bir test için farklı dönemlerde uygulanır. Ayrıca biyokimya, hormon analizleri, serolojik testler, bakteriyolojik kültürler ve antibiyotik duyarlılık testleri için dış kalite kontrol programları uygulanmaktadır.