Nefroloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Nefroloji

Kent Sağlık Grubu Nefroloji Polikliniğimizde yetişkin hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz/periton diyalizi) ve böbrek nakli tanı ve tedavi hizmetlerimiz, deneyimli uzmanlarımız tarafından verilmektedir. 


Kent Sağlık Grubu Nefroloji Polikliniği’nde Uygulanan Tanı ve Tedavi Hizmetleri
• İdrar tetkiki ve mikroskopisi
• 24 saatlik idrar analizi
• Böbrek işlevleri ile ilgili kan testleri
• İmmünolojik testler
• 24 saatlik kan basıncı izlemi
• Sintigrafik yöntemler
• Radyolojik yöntemler
• Böbrek biyopsisi
• Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
• Doku tiplendirmesi
• Hemodiyaliz işlemi
• Periton diyalizi işlemi
• Böbrek nakli hazırlığı ve nakil sonrası takip
Böbreklerin Yapısı ve Görevleri

Böbrekler; karnın arka duvarında, bel bölgesinin her iki yanında ve karın zarının (periton) arkasında yer alır. Her biri ortalama 10-12 cm boyunda ve 120-160 gram ağırlığındadır. Kuru fasulye tanesi biçiminde olan iki adet böbreğin üst tepesinde kana önemli hormonlar salgılayan birer böbreküstü (adrenal) bezi bulunur. Böbreklerin içindeki süzme birimlerine “nefron” denir. Böbrekte idrarın yapıldığı temel yapıyı oluşturan nefron, kanın süzüldüğü glomerül ve devamı olan tüplerden oluşur. Her böbrekte yaklaşık bir milyon nefron bulunur.

öbrekler, çok sayıda işlevi aynı anda yerine getirir. Böbreklerin yapısı, temel işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirecek şekilde gelişmiştir. Böbrekler, idrar yoluyla atık ve zararlı ürünlerin vücuttan uzaklaştırılmasını, vücuttaki tuz ve su dengesini ve kandaki çeşitli minerallerin sabit bir düzeyde tutulmasını sağlarlar. 


Böbrek Sağlığı Sık Sorulan Sorular

Böbrek sağlığı neden önemlidir?

Böbrekler, kalp ve kan damarlarından oluşan ve vücudun her yerine ulaşan dolaşımın önemli bir parçasıdır. Böbreklerimizden dakikada yaklaşık 1200 ml. kan geçer. Kalbin pompaladığı kanın %20’sini böbrekler alır. Böbreklerde günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzülür ve bunun 1.5 litresi idrar olarak atılır.

Böbreklerimiz, boşaltım görevinin yanı sıra; hormonal, sıvı-elektrolit dengesi ve kan basıncının düzenlenmesi gibi birçok görev üstlenmiştir. Bu nedenle böbreklerin korunması, sadece üre veya böbrek hastalığının ortaya çıkmaması için değil, kalp-damar hastalığı gibi birçok hastalığın önlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.Böbrekleri korumak için nelere dikkat edilmelidir?

• Yeterli miktarda sıvı alınmalı, alınan sıvı miktarı sıcak ve kuru günlerde artırılmalıdır.
• Böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları zamanında tedavi edilmelidir.
• Böbreklere zararlı yan etkileri olan ilaç ve kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır.
• Şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan hastalar düzenli tedavi olmalı ve takip edilmelidir.
• Mesanede idrar bekletilmemeli ve sık aralıklarla idrara çıkılmalıdır.
• Ailede böbrek hastalığı öyküsü olanlar hekime başvurmalıdır.
• Hareketsiz yaşam tarzı, obezite (şişmanlık) ve aşırı beslenmeden kaçınılmalıdır.


Böbrek hastalıklarında belirti ve bulgular nelerdir?

Böbrek hastalıklarının çoğu bilinenin aksine son derece sinsi ve ağrısız seyreder. Hastaların birçoğunda hiçbir yakınma olmayabilir. Hastalara böbrek hastalığı teşhisi, çoğu zaman belirgin bulguları olmadığından dolayı tesadüfen veya başka sebeplerle doktora gittiklerinde konulmaktadır.
Böbrek hastalığı olan kişiler, sağlık merkezlerine çeşitli belirti ve yakınmalarla başvurulabilir. Bunların başında; vücutta şişlik, tansiyon yüksekliği, idrar miktarında azalma veya artma, gece idrara çıkma, sık idrar yapma, ağrılı idrar, idrardan kan gelmesi ve renk değişikliği, bel, yan ve kasık ağrıları gelmektedir.


Toksik nefropati nedir?

Tedavi ya da tanısal amaçla kullanılan birçok ilaç ve zararlı kimyasal maddeler vücuttan öncelikli olarak böbrekler yolu ile atılmaktadır. Bu nedenle, bu ilaç ve zararlı kimyasal maddelere bağlı olarak gelişen böbrek hastalıkları oldukça yaygındır. “Nefrotoksisite” kavramı, böbrekte kimyasal maddeler ve ilaçların yol açtığı zararlı etkileri ifade eder. Bu etkiyi gösteren ilaç ve kimyasal maddeler ise, “nefrotoksik” olarak adlandırılır. Toksik nefropati, hastalarda farklı klinik tablolar oluşturabilir, bunlar arasında en önemlisi akut (ani) böbrek yetmezliği gelişimidir.


Sigara kullanımı, böbrek işlevlerini olumsuz etkiler mi?

Sigaranın insan sağlığına zararlı olduğu bilinmektedir. Sigaranın kanserojen etkilerinin yanı sıra kalp, damar ve solunum sistemi üzerine zararlı etkileri bulunmaktadır. Sigaranın böbrek, böbrek pelvisi, üreter ve mesane kanseri gelişimini kolaylaştırıcı etkisi de bulunmaktadır.


Hipertansiyon ve böbrek ilişkisi nedir?

Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damarları etkileyen bir hastalık olduğu için kalp ve beyin gibi böbrekleri de hedef organ olarak seçmektedir. Kan basıncı kontrol altına alınamazsa, hipertansiyon böbrek hastalığının seyrini de hızlandırmaktadır. Böbrek hastalıklarının bazılarında (özellikle nefritlerde) en sık görülen bazen ilk belirti hipertansiyondur. Böbreklerin taş ve iltihap nedeniyle hasar gördüğü durumlarda da yine hipertansiyon görülebilir. Sonuç olarak, böbrekler hipertansiyonun nedeni olabileceği gibi kurbanı da olabilir.


Günlük tuz tüketimi ile böbrek sağlığı arasında bir ilişki var mıdır?

Ülkemizde günlük ortalama tuz tüketimi, 18 gramdır. Bu miktar, batı toplumlarında 9 gram civarındadır. Böbrek yetersizliğinde besinlerle alınan tuzun vücuttan atılması bozulur ve tuz vücutta birikmeye başlar. Fazla miktardaki tuz alımı, kan basıncını yükseltir, vücutta sıvı birikmesi ve kalp yetmezliğine yol açar. Günlük tuz tüketimini kısıtlamanın kan basıncı kontrolü yoluyla böbrek sağlığını koruduğu bilinmektedir. Tuz tüketimini azaltırsak hipertansiyon sıklığı ve böbrek yetmezliği de azalır.

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Taşı

İdrar yollarında taş bulunmasıdır. Böbrek taşlarının tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Taşlar, vücut dışın ya da vücut içinden kırılabilir, kapalı (perkütan, laparoskopik) ameliyatlarla veya lazerle tedavi edilebilir.


Nefrit

Böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalığıdır. Kesin tanı için böbrekten parça alınmalıdır yani böbrek biyopsisi yapılmalıdır. Hastalığın tutulduğu bölgeye göre glomerülonefrit veya interstisyel nefrit olarak ikiye ayrılır.


Böbrek Kistleri

Böbrekte içi sıvı dolu keseciklerin olmasıdır. Bu kistlerin bazıları zararsızdır. Ailesel geçiş gösteren bazı kistik hastalıklarda böbrek, 4-5 kilograma çıkabilir, büyüyebilir.


Böbrek Tümörleri

Böbrekte bulunan iyi huylu veya kötü huylu urlardır. Nadir de olsa böbrek yetmezliğine yol açabilirler.


Hipertansiyon

Hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden olabileceği gibi böbrek hastalıkları da hipertansiyona yol açabilir. Bu nedenle hipertansiyonu olan her hasta böbrek hastalığı yönünden araştırılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damarları etkileyen bir hastalık olduğu için kalp ve beyin gibi böbrekleri de hedef organ olarak seçmektedir. Kan basıncı kontrol altına alınamazsa, hipertansiyon böbrek hastalığının seyrini de hızlandırmaktadır. Böbrek hastalıklarının bazılarında (özellikle nefritlerde) en sık görülen bazen ilk belirti hipertansiyondur. Böbreklerin taş ve iltihap nedeniyle hasar gördüğü durumlarda da yine hipertansiyon görülebilir. Sonuç olarak, böbrekler hipertansiyonun nedeni olabileceği gibi kurbanı da olabilir.


Akut Pyelonefrit

Böbreğin mikrobik iltihabi hastalığıdır. “Üst idrar yolu enfeksiyonu” olarak da adlandırılır. Böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. Böbrek büyük ve ödemlidir. Akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. Üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diyabet ve hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) bu hastalığa neden olabilir.


Amiloidoz

Farklı nedenlere bağlı nişasta benzeri bir maddenin böbrekler dahil olmak üzere farklı organlarda birikmesidir.


Böbrek Atardamarında Daralma

Böbreği besleyen atardamarda daralma ve tıkanma olması durumudur. Bunun sonucunda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği oluşabilir.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek yetmezliği, böbreğin görevlerini yapamaması ve tüm işlevlerinin kalıcı ve ilerleyici bir şekilde bozulmasıdır. Geri dönüşümlü bir durum değildir.

“Üremi”, kronik böbrek yetmezliğinin neden olduğu tüm klinik ve biyokimyasal anormallikleri ifade etmektedir. Böbreklerin işlevini yitirmesi, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Kronik böbrek yetmezliğinden etkilenmeyen organ veya sistem hemen hemen yoktur.