Nöroloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Nöroloji

Kent Sağlık Grubu Nöroloji Bölümümüzde nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinin yanı sıra hastaların takip süreçleri yürütülmektedir. Ayrıca Acil Servise başvuran hastalarımıza yönelik olarak nöroloji ve konsültasyon hizmetleri de verilmektedir.

Tedavi Edilen Hastalıklar

Kent Sağlık Grubu Nöroloji Kliniğimizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar aşağıdaki gibidir:


Baş Ağrıları
• Migren ve diğer vasküler baş ağrıları
• Gerilim baş ağrısı
• Servikojenik baş ağrıları
• Temporal arterit
• Nevraljiler vb.

Baş Dönmesi
• Santral kaynaklı vertigo
• Periferik vertigo

Beyin Damar Hastalıkları (Serebrovasküler hastalıklar)
• Tıkayıcı tipte inmeler (Felçler)
• Beyin kanamaları

Demans (Unutkanlık ve Bunama)
• Alzheimer Hastalığı ve diğer dejeneratif ilerleyici bunamalar
• Beyin damar hastalıkları sonucu oluşan bunamalar (Vasküler Demans)
• Hafif Bilişsel Bozukluk

Hareket Bozuklukları
• Parkinson Hastalığı,
• Esansiyel Tremor
• Distoni , disknezi ve diğer hareket bozuklukları

Epilepsi ve Uyku Bozuklukları
• Fokal ve Jeneralize Epilepsiler
• Status Epileptikus
• Huzursuz bacak sendromu
• Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Demyelinizan Hastalıklar

• Multipl Skleroz
• Akut Demyelinizan Ensefalomyelit
• Transvers myelit vb.

Periferik Sinir Hastalıkları
• Nöropatik Ağrı
• Metabolik, Nutrisyonel ve Toksik Nöropatiler,
• Immün nöropatiler,
• Guillen Barre sendromu vb

Motor Nöron Hastalıkları
• Amyotrofik Lateral skleroz (ALS)

Sinir kas kavşağı hastalıkları
• Myastenia Gravis

Kas hastalıkları
• Duchenne ve Becker kas distrofileri (Distrofinopatiler)
• Kavşak Tipi Kas Distrofileri
• Miyotonik Distrofi
• Fasioskapulohumeral Kas Distrofisi (FSH)
• Emery-Dreifuss Kas Distrofisi
• Konjenital Kas Distrofileri
• Konjenital Myopatiler
• Metabolik myopatiler
• Mitokondriyal Kas Hastalıkları

Konfüzyonel Durumlar
• Delirium
• Ensefalit