Nükleer Tıp - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı Yapılan TetkiklerPET / CTSPECT / CTRadyoaktif İyot Tedavisi
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent HastanesiOnkoloji Merkezi
Klinik Doktorları
Doç. Dr. İnanç KARAPOLAT
İlgili Dökümanlar

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı bir tıp dalıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlığın yararı için kullanılmakta olan radyoaktivite, hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan bir oranda uygulanmakta, başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, birçok hastalıkta hasta için son derece kolay, güvenli ve ağrısız tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır. Nükleer tıp yöntemleri ile hastalıklar, genellikle diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde tespit edilebilir.  Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.  

Nükleer Tıp uygulamaları esnasında kullanılan ilaçlara radyofarmasötik adı verilir. Bu ilaçların içerisinde çok düşük dozda radyasyon bulunur. Radyofarmasötiklerin insan vücuduna verilmesi ile hem görüntüleme (sintigrafi, SPECT, PET), hem de radyonüklid tedaviler yapılmaktadır.  

           

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN TETKİK VE TEDAVİLER  

Kent Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinde bir adet SPECT/CT gama kamera cihazı, bir adet PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı ve iki adet yataklı radyoiyod tedavi odası bulunmaktadır.  Nükleer Tıpta elde edilen görüntülere “sintigrafi” adı verilir. “Sintigrafik tetkik”, eser düzeyde radyoaktif bir maddenin genellikle damardan enjeksiyonu sonrası fizyolojik bir işlevin görüntülenmesidir. Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu görüntülerine ise “SPECT" (Tek Foton Emisyon Komputerize Tomografi) ve "PET" (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir.  Tanı tetkikleri; tiroid, kemik, kalp, böbrek, beyin ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesidir. Günümüzde neredeyse 100 kadar farklı nükleer görüntüleme yöntemi vardır; Nükleer Tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir. Aynı zamanda Nükleer Tıpta tiroid hastalıkları, bazı tümörler ve karaciğer ile kemikleri tutan kanserlerde tedavi amacıyla radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır

.