Nükleer Tıp - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı Yapılan TetkiklerPET / CTSPECT / CTRadyoaktif İyot Tedavisi
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent HastanesiOnkoloji Merkezi
Klinik Doktorları
Uzm. Dr. Emine ACAR AKKAYA
İlgili Dökümanlar

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp, radyoaktif elementlerle işaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller yardımıyla hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı bir tıp dalıdır. Yüzyılı aşkın bir süredir insanlığın yararı için kullanılmakta olan radyoaktivite, hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan bir oranda uygulanmakta, başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, birçok hastalıkta hasta için son derece kolay, güvenli ve ağrısız tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır. Nükleer tıp yöntemleri ile hastalıklar, genellikle diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde tespit edilebilir.  Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.  

Nükleer Tıp uygulamaları esnasında kullanılan ilaçlara radyofarmasötik adı verilir. Bu ilaçların içerisinde çok düşük dozda radyasyon bulunur. Radyofarmasötiklerin insan vücuduna verilmesi ile hem görüntüleme (sintigrafi, SPECT, PET), hem de radyonüklid tedaviler yapılmaktadır.  

           

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN TETKİK VE TEDAVİLER  

Kent Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinde bir adet SPECT/CT gama kamera cihazı, bir adet PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı ve iki adet yataklı radyoiyod tedavi odası bulunmaktadır.  Nükleer Tıpta elde edilen görüntülere “sintigrafi” adı verilir. “Sintigrafik tetkik”, eser düzeyde radyoaktif bir maddenin genellikle damardan enjeksiyonu sonrası fizyolojik bir işlevin görüntülenmesidir. Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu görüntülerine ise “SPECT" (Tek Foton Emisyon Komputerize Tomografi) ve "PET" (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir.  Tanı tetkikleri; tiroid, kemik, kalp, böbrek, beyin ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesidir. Günümüzde neredeyse 100 kadar farklı nükleer görüntüleme yöntemi vardır; Nükleer Tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir. Aynı zamanda Nükleer Tıpta tiroid hastalıkları, bazı tümörler ve karaciğer ile kemikleri tutan kanserlerde tedavi amacıyla radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır

.

PET / CT

PET/CT dokular ve organlar hakkında metabolik ve anatomik bilgiyi bir arada ve tek bir çekimde elde etmeyi sağlayan, PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir Nükleer Tıp görüntüleme yöntemidir. PET/CT insan vücuduna verilen pozitron yayıcı radyofarmasötiklerin yaydığı ışınları saptayarak vücut içinde dağılımını üç boyutlu olarak görüntüler. PET/CT ile vücudun fonksiyonel-metabolik aktivitesi ve yapısal (anatomik) özellikleri aynı anda tek bir inceleme ile gösterilebilmektedir. Bu özelliği ile PET/CT birçok patofizyolojik durum ve hastalıkta henüz yapısal değişikliklerin oluşmadığı dönemde metabolik değişikliklerin tespiti ile erken tanıda önem kazanmaktadır.  

PET/CT kanser hastalıklarının erken teşhis ve takibinde, vücuttaki herhangi bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu belirlemede, kanser nüks ve metastazlarını saptamada, tedavi planlamada (evrelendirme, radyoterapi planlama, biyopsi yeri seçimi), tedavi gören kanser hastalarının tedaviye yanıtlarının saptanmasında ve canlı tümör hücresi mevcudiyetinin belirlenmesinde çok önemli rol oynamaktadır. 

SPECT / CT

Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu tomografik görüntülerine “SPECT" (Tek Foton Emisyon Komputerize Tomografi) denilmektedir. SPECT/CT hibrid görüntüleme cihazı aynı sistem içinde aynı hasta yatağını kullanarak hem SPECT (Tek Foton Emisyon Bilgisayarlı Tomografi) hem de CT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntüleme yapılmasına olanak tanıyan ileri bir görüntüleme sistemidir. Bu sayede nükleer onkolojik amaçlı görüntülemelerde hem SPECT görüntülemeden patofizyolojik bilgi, hem de CT görüntülemeden morfolojik bilgi aynı anda elde edilebilmektedir. Lezyonların anatomik lokalizasyonları daha doğru ve kolay şekilde yapılabilmektedir. SPECT/CT görüntülemenin tek başına yapılan SPECT ve CT görüntülemelerden çok daha başarılı olduğu bilinmektedir.

Radyoaktif İyot Tedavisi

Radyoiyod, iyot elementinin radyoaktif şekline denir. Çevreye radyasyon yayar. Radyoiyod tedavisi tiroid bezinin bazı kanserlerinde ve zehirli guatr hastalıklarında tedavi amacı ile kullanılır. Ağızdan kapsül ya da sıvı olarak alınan radyoiyod, sindirim sisteminden emilir ve tiroid bezi hücrelerinde toplanır. Yaydığı radyasyon istenmeyen tiroid dokularını ortadan kaldırır.     Radyoiyod tedavisinde hastanın çevreye radyasyon yaymaması için, hastanede bu tedavi için hazırlanmış özel bir odada kalması gerekir. Hastanede kalış süresi, uygulanan doza ve günlük ölçümlerle vücutta belirlenen radyasyon miktarına göre 2-3 gün arasında değişebilmektedir.  

Radyoaktif İyot Tedavi Odası

İzmir Kent Hastanesi Nükleer Tıp kliniğimizde bulunan 2 adet radyoaktif iyot tedavisi odası, hastalarımızın kendilerini rahat hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek dizayn edilmiştir. Ortalama 2-3 gün süren tedavileri boyunca hastalarımız wi-fi internet hizmetinden ve diğer olanaklardan faydalanabilmektedir.  Odalarımızda, televizyon, mini buzdolabı ve özel tuvalet bulunmaktadır. Sağlık personelimiz hastalarımızı günde 2 kere ziyaret etmektedir.  Bunun haricinde oda içerisinde bulunan telefonla 7/24 sağlık personelimize ulaşım sağlanabilmektedir. Odalarımızın geniş ve ferah yapısı hastalarımızın tedavi sürecini konforlu bir şekilde tamamlamasına olanak sağlamaktadır.