Anestezi ve Reanimasyon - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Anestezi ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ekibimiz; uzman doktorlar, anestezi teknisyenleri ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşmaktadır. Kent Sağlık Grubu olarak yatan ve hastanemizin polikliniklerine ya da acil servisine başvuran hastalarımızın; anestezi, muayene, uygulama ve gerekli görüldüğünde yoğun bakım hizmetleri, Anestezi ve Reanimasyon Bölümümüz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca medikal komitemizin onayını alan cerrahi ekibimizin ameliyat endikasyonları da aynı şekilde gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerin sürdürülmesine destek vermek amacıyla yardımcı personel de istihdam edilmektedir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon hizmetlerimiz, haftanın 7 günü ve 24 saat verilmektedir. Bir anesteziyoloji uzmanı ve teknikeri de mesai saatleri dışında 24 saat aralıksız hizmet vermektedir.
Ameliyathanelerimizde bulunan anestezi cihazı ve monitörlerinin kontrol ve bakım denetimi de Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’müzce yapılmaktadır. Yoğun bakım ünitelerimizde bulunan mekanik ventilatör, monitör, perfüzör, infüzyon pompası ve defibratör cihazlarının kontrol ve bakım denetimi de yine bu bölümün sorumluluğundadır.

Yoğun Bakımlar

Yenidoğandan ya da geriatrik dönemde tüm yaş gruplarında hayati tehlike arz eden hastaların tetkik ve tedavilerinin yapıldığı ünitedir. Genel, koroner ve kardiyovasküler yoğun bakımlarımız 21 yoğun bakım yatağı, teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Kent Sağlık Grubumuzdaki tüm anestezi ve yoğun bakım hizmetlerimiz, Anestezi Uygulama Prosedürü ve Yoğun Bakım Uygulama Prosedürüne bağlı kalınarak verilmektedir.yb

Hasta Profili
1 - Yoğun bakım tanı ve destek tedavi hizmetleri,
2 - Politravma hastaları,
3 - Akut ve kronik zehirlenmeler,
4 - Kafa travmaları,
5 - Toraks travmaları,
6 - Ağır kanamalar ve hemorajik şok,
7 - Bilinci kapalı hastalar,
8 - Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği,
9 - Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)
10 - Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok
11 - Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (myastenia gravis, guillian barre vb.),
12 - CPR geçirmiş hastalar,
13 - Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok,
14 - Tetanus, botulismus ve gıda zehirlenmeleri,
15 - Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklar,
16 - Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi),
17 - Postoperatif bakım ve tedaviye gerek duyan kritik operasyon geçiren hastalar.

Uygulanan Teknikler
1. Endotrakeal entübasyon ve zor entübasyon teknikleri,
2. Mekanik ventilatör tedavisi ve solunum egzersizleri,
3. İnvaziv monitörizasyon (santral venöz basınç, pulmoner arter kateteri, CO ölçülmesi, arterial monitörizasyon),
4. Perkütan dilatasyonel trakeostomi açılması,
5. Enteral ve parenteral beslenmenin planlanması,
6. Kontinü arterio-venöz hemofiltrasyon,
7. Kan gazı ölçüm ve değerlendirilmesi,
8. CPR uygulamaları ve ileri destek tedavisi,
9. Fiber optik bronkoskopi,

Anestezi Uygulamaları

Kent Sağlık Grubu Anestesi ve Reanimasyon Kliniğimizde aşağıdaki uygulamalar yapılmaktadır.anestuy

• Genel anestezi uygulamaları
• Rejyonel anestezi uygulamaları (Epidural, sipinal, kaudal anestezi, interskalen, axiller, supraskapüler blok uygulamaları ile alt extremiteye ait sinir blokları)
• Monitorizasyon
• Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları (Radyoloji ünitesi, anjiografi uygulamaları, IV anestezi gerektiren küçük müdahaleler. Endoskopide sedasyon gibi uygulamalar)
• Postoperatif analjezi
• Ağrısız Doğum


Hasta Transportları

Ayrıca ameliyathanelerde bulunan anestezi cihazı ve monitörlerinin kontrol ve bakım denetimi de  Anestezi ve Reanimasyon Bölümümüzce yapılmaktadır. Yoğun bakım ünitemizde bulunan mekanik ventilatör, monitör, perfüzör, infüzyon pompası ve defibratör cihazlarının kontrol ve bakım denetimi de yine bu bölümün sorumluluğundadır. 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekibimiz; uzman doktorlar, anestezi teknisyenleri ve yoğun bakım hemşirelerinden oluşmaktadır. Hizmetlerin sürdürülmesine destek vermek amacıyla yardımcı personel de istihdam edilmektedir. Anesteziyoloji ve reanimasyon hizmetlerimiz, haftanın 7 günü ve 24 saat verilmektedir. Bir anesteziyoloji uzmanı ve teknikeri de mesai saatleri dışında 24 saat aralıksız hizmet vermektedir.