Tanı Merkezleri - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Tanı Merkezleri

İzmir Kent Sağlık Grubu Tanı Merkezleri'miz, bazı hastalıkların erken tanı ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımla önemli rol oynamaktadır. Tanı Merkezleri'miz, başlangıç evresindeki hastalıkların tanısının konulmasıyla birlikte gerekli tedavi programının belirlenmesi ve bu süreçte hastaların bilinçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Baş Ağrısı Tanı Merkezi

Kent Sağlık Grubu Baş Ağrısı Tanı Merkezi'miz; Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri polikliniklerinin uzman doktorları ve uzman klinik psikolog eşliğinde multidisipliner bir yaklaşımla baş ağrısının kökenindeki etkenlerin belirlenmesi ve konulacak tanı sonrası izlenecek tedavi süreçlerinin belirlenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Kent Sağlık Grubu Baş Ağrısı Tanı Merkezi'mize başvuran kişiler ilk olarak Nöroloji Polikliniği'ndeki uzman doktorlar tarafından muayene edilmektedir. Baş ağrısı tedavisinin gerekli görüleceği kişilerden ağrı öyküsü alınıp, muayene ve gerekli tetkikler yapılarak, baş ağrısına yol açabilecek enfeksiyon, tümör, kanama vb. etkenler araştırılmaktadır. Baş ağrısının kaynağının psikolojik olabileceği durumlarda kişilerin ayrıca psikiyatri uzmanı ya da uzman klinik psikolog ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

Böbrek Hastalıkları Tanı Merkezi

Böbrek hastalıklarının çoğu, bilinenin aksine son derece sinsi ve ağrısız seyreder. Hastaların birçoğunda hiçbir yakınma olmayabilir. Hastalara böbrek hastalığı teşhisi, çoğu zaman belirgin bulguları olmadığından dolayı tesadüfen veya başka sebeplerle doktora gittiklerinde konulmaktadır. 

Böbrek Hastalıkları Tanı Merkezi'mize başvuran hastalarda kan basıncı ölçümü, iyi bir fizik muayene, tam idrar tetkiki ve kan biyokimyası yapılmaktadır. Erken teşhis ve tedaviyle birlikte gerekli önlemler alındığı takdirde böbrek yetmezliğinin ilerlemesinin yavaşlatılabileceği veya durdurulabileceği unutulmamalıdır.

Diyabet Tanı Merkezi

Kent Sağlık Grubu Diyabet Tanı Merkezi'mizde diyabet hastalığının tanı, tedavisi ve hastaların takibi yapılmaktadır. Diyabet Tanı Merkezi'mize başvuran kişilerde öncelikle açlık kan şekeri ölçümü yapılır. Sonuç normal değilse, düzeyine göre test tekrarı veya OGTT (şeker yükleme testi) yapılır. Bu testler sonucunda Tip 2 DM teşhisi konulan hastalarda karaciğer, böbrek ve tiroid fonksiyon testleri, kanda lipidler ve idrar tetkiki gibi tamamlayıcı tetkikler de yapılabilmektedir.

Meme Kanseri Tanı Merkezi

Meme kanseri için risk faktörlerini bilmek ve erken tanı, hayat kurtarıcı ilk adımdır. Meme kanserinde erken tanıda bilinen etkin çözüm,  kişilerin risk durumlarına göre belirlenmiş olan muayene ve tetkik protokollerini uygulamasıdır. 

Meme Kanseri Tanı Merkezi'mizde meme kanseri ve diğer meme hastalıklarının erken teşhisine yönelik ileri tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle mamagrofi gibi taramalarda erken evredeki kitleler saptanabilmektedir. Bu nedenle tarama yöntemlerinin erken tanıda altın standart olduğunu unutmayınız.