Algoloji - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Algoloji

ALGOLOJİ (AĞRI BİLİMİ)

Algoloji (Ağrı bilimi), ağrı çeken kişilerin değerlendirilmesi, ağrının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilenen tıp alanında bir bilim dalıdır.

Kent Sağlık Grubu Algoloji Kliniğimizde kronik (süreğen) ağrıların, kanser ağrılarının ve tedavisi zor olan akut ağrıları olan hastalar kapsamlı değerlendirildikten sonra kanıta dayalı tıp ilkeleri baz alınarak gereken  tedavi yöntemleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. 

 

Algoloji (Ağrı) Uzmanı

Algoloji uzmanı veya algolog her türlü kronik ağrı, kanser ağrısı ve tedaviye dirençli aküt ağrıların tanı ve tedavisini gerçekleştirerek, hastaların yaşam kalitesini olumlu yönde değiştirmeyi amaçlayan hekimlerdir.

Algoloji uzmanları Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi ve Reahabilitasyon ve Nöroloji tıp alanlarından birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış ve daha sonra Algoloji (Ağrı) üzerine yan dal uzmanlık eğitimi almış hekimlerdir.

 

Ağrı Nedir?

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından ağrı şu şekilde tanımlanmaktadır:

 

Ağrı, vücudumuzun herhangi bir yerinden kaynaklanan, potansiyel bir hasara bağlı olan veya olmayan, hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyimdir“.

 

Ağrı, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik veya uyuşukluk gibi başka fiziksel semptomlara neden olabilir. Öfke, depresyon, duygudurum dalgalanmaları veya sinirlilik gibi duygusal etkilere neden olabilir. Belki de en önemlisi, yaşam tarzınızı olumsuz yönde değiştirebilir ve işinizi, ilişkilerinizi ve bağımsızlığınızı etkileyerek yaşam kalitenizi düşürür.

Kronik ağrının tanısı, zor olduğu için tedavisi de zordur. Bu nedenle, hekimlerimizce bir takım çalışması olarak ele alınmaktadır. Hastanın hem tıbbi, hem fiziksel hem de emosyonel ve sosyel yönden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Ağrı Tipleri

Akut ağrı - genellikle doku hasarı olmak üzere belirli bir nedeni olan kısa süreli ağrıdır. Genellikle altı aydan daha az sürer ve altta yatan neden tedavi edildiğinde ortadan kalkar. Akut ağrı, hasarabağlı olarak keskin bir şekilde başlar ve yavaş yavaş iyileşir.

Kronik Ağrı – Altı aydan fazla süren ağrı kronik kabul edilir. Kronik ağrı yıllarca sürebilir ve gün içinde şiddeti hafiften çok şiddetliye kadar değişebilir. Geçmişteki yaralanmalar veya hasar kronik ağrıya neden olabilirken bazen görünür bir neden olmayabilir.

Nosiseptif Ağrı - Nosiseptif ağrı, en yaygın ağrı tipidir. Vücudunuzun her yerinde, özellikle cildinizde ve iç organlarınızda ağrıyı algılayan nosiseptör dediğimiz respetörler vardır. Kesik veya başka bir yaralanma gibi olası bir hasarla bu respetörler uyarıldıklarında, beyninize sinyaller gönderilerek ağrıyı hissetmenize neden olurlar. Nosiseptif ağrı akut veya kronik olabilir. Ayrıca visseral ve somatik ağrı olarak da ikiye ayırabiliriz.

Visseral ağrı - iç organlarınızdaki yaralanmalardan veya hasarlardan kaynaklanır. Visseral ağrının tam yerini belirlemek genellikle zordur.

Somatik ağrı - cildiniz, kaslarınız, eklemleriniz, bağ dokularınız ve kemiklerinizde olan ağrı reseptörlerinin uyarılmasından kaynaklanır. Somatik ağrının yerini tam olarak belirlemek genellikle daha kolaydır. Somatik ağrı genellikle sürekli bir künt ağrı veya delici hissi gibi olduğu ifade edilir.

Nöropatik ağrı - sinir sisteminizdeki hasar veya fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan ağrı türüdür. Bu, hasarlı veya işlevi bozuk olan sinirlerin yanlış uyarılmasına ve  nöropatik ağrıya neden olur. Soğuk hava veya cildinize karşı giysi gibi genellikle ağrılı olmayan şeylere tepki olarak da ağrı hissedebilirsiniz. Nöropatik ağrı genellikle yanma, donma, karıncalanma, iğne batması gibi şikayetlere neden olmaktadır.

 

Algoloji (Ağrı) Kliniğimizde Tanı ve Tedavisini Gerçekleştirdiğimiz Ağrılar

 • Kanser ağrıları
 • Baş ağrıları
 • Yüz ve çene ağrıları
 • Bel ve boyun ağrıları
 • Kronik karın ağrıları
 • Pelvik ağrılar
 • Nevraljiler
 • Göğüs ağrıları
 • Fibromiyalji
 • Eklem ağrıları
 • Kol ve bacak ağrıları
 • Damar spazmı ve tıkanıklığına bağlı ağrılar
 • Tedaviye dirençli akut ağrılar
 • Ameliyat sonrası şiddetli ağrılar
 • Hıçkırık, ellerde ve ayaklarda aşırı terleme, gaita ve idrar inkontinansı gibi hastalıkları olan ve medikal tedaviden fayda görmeyen hastaların minimal invazif yöntemlerle tedavisi

 

Algoloji Kliniğimizde Uyguladığımız Girişimsel Algoloji Uygulamaları

 • Epidural steroid rnjeksiyonları
 • Arka kök ganglionun Pulsed Radyofrekans (DRG Pulsed RF) ile ağrı tedavisi
 • Faset eklem enjeksiyonu ve faset medial dal sinir bloğu ve denervasyonu (Medial dal RF Termokoagulasyon)
 • Disk denervasyonu ve intradiskal (diskiçi) girişimler
 • Erector Spina bloğu ve paravertebral bloklar
 • Epidural lizis (Racz prosedürü)
 • Epidural kateter ve epidural port takılması
 • Kaudal steroid enjeksiyonu
 • Epiduroskopi
 • Eklemiçi enjeksiyonlar (omuz, diz, kalça, çene eklemi ve d.)
 • Çölyak pleksus bloğu
 • Splanknik blok
 • Gasser ganglion bloğu
 • Trigeminal sinir dallarının bloğu
 • Sfenopalatin ganglion bloğu
 • Glossofarengial sinir bloğu
 • Frenik sinir bloğu
 • İnterskalen blok, superior trunk bloğu, supraklavikuler ve aksiller blok
 • Tuzak nöropatilerde (Karpal tünel sendromu, Tarsal tünel sendromu ve d.) enjeksiyonlar
 • İnterkostal sinir bloğu
 • Geniküler sinir bloğu ve geniküler sinir denervasyonu
 • Pudendal sinir bloğu
 • Büyük oksipital sinir (GON) ve küçük oksipital sinir (LON) bloğu ve radyofrekas tedavisi
 • Diğer sinir (supraskapüler, ilioinguinal, iliohipogastrik, lateral femoral kutanöz sinir ve d.) blokları ve radyofrekans tedavisi
 • Kronik Migren tedavisinde Botoks enjeksiyonu
 • Devamlı blok için sinir kateterlerinin takılması
 • Stellat ganglion bloğu
 • Torakal sempatik blok
 • Lomber sempatik blok
 • Superior hipogastrik pleksus bloğu
 • İmpar ganglion bloğu ve nörolizi
 • Yumşak doku (kas, bursa, tendon ve d.) enjeksiyonları
 • Topuk blokları
 • Tetik nokta enjeksiyonu ve kuru iğne tedavisi
 • PRP ve Kök Hücre tedavisi
 • Hasta kontrollü analjezi
 • İntratekal Morfin Pompası takılması
 • DCS (Dorsal Kolon Stimülatörü) takılması
 • Sakral Sinir Stimülatör (SNS) takılması