Beyin ve Sinir Cerrahisi - Tıbbi Bölümlerimiz - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin Cerrahisi

Beyin ve sinir cerrahisi; nörocerrahi, nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarını tedavi eden cerrahi uzmanlık dalıdır. Spinal, fonksiyonel, tümör, vasküler, pediatrik nöroşirürji gibi dalları da vardır.

Son yıllarda görüntüleme tekniklerinin artmasıyla birlikte beyin ve omurilik hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları da gelişmiştir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde ileri teknolojiye dayalı yöntemler uygulamakta olup, beyin, sinir cerrahisi ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde beyin, sinir cerrahisi ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Kliniğimizde alanında uzman hekim kadromuz ve ileri teknoloji ürünü görüntüleme tekniklerimizle hastalarımıza yüksek standartlarda hizmet sunmaktayız.

 
Beyin ve sinir cerrahisi; nörocerrahi, nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarını tedavi eden cerrahi uzmanlık dalıdır. Spinal, fonksiyonel, tümör, vasküler, pediatrik nöroşirürji gibi dalları da vardır.

Son yıllarda görüntüleme tekniklerinin artmasıyla birlikte beyin ve omurilik hastalıklarında tanı ve tedavi olanakları da gelişmiştir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde ileri teknolojiye dayalı yöntemler uygulamakta olup, beyin, sinir cerrahisi ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Kent Sağlık Grubu olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde konusunda uzman hekim kadromuz ve ileri teknoloji ürünü görüntüleme tekniklerimizle hastalarımıza yüksek standartlarda hizmet sunmaktayız.

Beyin Sağlığı ve Beyin Hastalıkları

Beyin, üç kattan oluşur. Zekâ ve düşüncenin merkezinin olduğu üst kat (korteks),  insanda son derece gelişmiştir. Ayrıca çevreyle ve bedenle ilgili bütün bilgiler buraya gelir ve burada çözümlenir. Yine bütün bilinçli hareket ve davranışlar da buradan çıkar (sözcükler ve elin hareketleri gibi). Orta kat (beynin temeli), içgüdüsel davranışların merkezidir (sevgi, kin, kıskançlık, mülkiyet duygusu vb.). Aynı şekilde anılar, acılar, kumanda merkezleri ve hormonal salgılamalar da burada merkezlenmiştir. Uyanma, kas gücü ve denge de (küçük beyinle birlikte) bu noktanın görevidir.

gö

En alt katı oluşturan soğancıkta solunumu, sindirimi vb. işelevleri düzenleyen merkezler yer almaktadır. Bedenden aşağı inen ve çıkan bütün sinir yolları buradan geçmektedir.
Bu üç katlı "süper bilgisayar", zekâ ile ilgili ve bilinçli her davranış için üst beyin tarafından kumanda edilmektedir. Bu kumanda bölgesi, çok hassastır. Beynin merkezi ne kadar çok zarar görürse, aşağı düzeyler de o denli aksayıp, hayati düzenlemeleri sürdürmekte güçlük çeker.
Soğancık merkezleri zarar gören birine ilk yardıma yapan kişi ya da müdahale eden doktor, iyileşmeyi sağlamak için özellikle en büyük hayati fonksiyonları üstlenmelidirler.


jk
Beyin, Sinir ve Damar Hastalıkları
Koma, çırpınma ve kasılma nöbetleri, ihtilaç krizleri eğer önceden sağlıklı olan birinde ortaya çıkarsa, beyinde bir rahatsızlık olduğunun belirtisi sayılmaktadır. Bu belirtilere pek çok hastalıkta veya ciddi örselenmelerde rastlanabilir. Bazı ilaçlar ve uyuşturucular da aynı durumu yaratmaktadır. Yanlışlıkla yüksek dozda ilaç almak veya bilerek içmek de tehlikeli durumlar yaratır.

Kanamalar ve Had Beyin Hastalıkları
Kafatası içinde bir damarın çatlaması sonucu meydana gelen kanamalar, beyni sıkıştıran bir kan toplanmasına yol açabilir. Bir beyin damarının çatlaması veya tıkanması da, beyinde bir arıza yaratır. Bunu, vücudun bir yarısına felç inmesi veya dil tutulması gibi arızalar izler. Beyin enfeksiyonları da (apse, menenjit, kafaiçi yangısı) çoğunlukla bu üç belirtiden biriyle, aniden başlar. Bazı tümörler de, ne kadar iyi huylu olurlarsa olsunlar, bu belirtileri yaratabilir.

İlaçlar ve Oksijen Yetmezliği
Bazı ilaçların beyin üzerinde dolaylı veya dolaysız, ayrıcalıklı etkileri vardır. Doğru dozlarda kullanıldığında, tedavi edici sonuç verirler. Ancak aşırı dozlar, bir beyin arızasına neden olabilir. Uyuşturucu bağımlılığı ve alkol kullanımı da insanı komaya sokup, kasılma ve ihtilaç nöbetlerine sürükleyebilir. Beynin sinir hücresi, oksijen eksikliğine karşı çok duyarlıdır. Her türlü solunum ve kan dolaşımı bozuklukları, hızla hastalık arazı geliştirir.

Kanda Şeker Azalması
Sinir hücresi, beslenmesinde önemli rol oynayan şekerin eksikliğine karşı da çok duyarlıdır. Bu yönden hiçbir rezervi yoktur ve kan dolaşımı yoluyla sağlanan glikoza tamamen bağımlıdır. Normal olarak glikoz oranı, pankreasın bir hormonu olan insülin tarafından korunmaktadır. Diyabette, insülin salgılaması yetersizdir.

Tedavi, insülini enjeksiyonla hastaya vermeyi amaçlamaktadır. Hastanın günlük ihtiyacı böyle sağlanır. İnsülin dozu çok yüksekse veya insülin dozajlamasına göre şeker alımı çok zayıfsa, kandaki şeker oranı düşer. Buna “hipoglisemi” denir. Bu durum, beyinde bir hasara yol açabilir. Alkol bağımlılarında da kanda ciddi şeker eksikliği komplikasyonları görülebilir. Bu nedenle alkolikler veya sızacak kadar çok içmiş kişiler için beyin ve sinirlerde hasar riski yüksektir.

Soğuk ve Isı
Beyin de bir tür bilgisayar gibidir. Bütün bilgisayarlar gibi beyin de soğuk ve ısıya (sıcak çarpması, güneş geçmesi, ateş yükselmesi vb.) karşı çok duyarlıdır. Özellikle 2 yaşından küçük bebekler ve çocuklar, yüksek ateşe karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle çocuklarda ateşin 40°C'nin üstüne çıkmasına asla izin verilmemelidir. Yüksek ateşle birlikte sayıklama, kendinden geçme ve çırpınma nöbetleri oluşabilir ve bunu ciddi beyin hasarı izleyebilir.

Yapılan Ameliyatlar

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Genellikle baş ağrısı, felç, bulantı, kusma, görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörleri, görülme sıklığı olarak tüm kanserlerin %10’unu oluşturmaktadır. Hastanemizde beyin tümörleri ile ilgili operasyonlar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Uyanık beyin ameliyatı, beyin tümörlerinin çıkarılmasında güvenli bir yoldur. Bu yöntemde hastanın felç ve konuşma kaybı riski en aza indirilebilirken, tümörün de tam olarak çıkarılması sağlanabilmektedir.


hkjBeyin Anevrizması
Beyin damarlarında çeşitli nedenlerle oluşan balonlaşmaya “beyin anevrizması” denir. Bu balonlaşma, damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olmaktadır. Anevrizmada en korkulan durum, patlaması halinde beyin kanamasına yol açmasıdır. Bu nedenle anevrizması olduğu anlaşılan kişilerde tedavi, hayati öneme sahiptir. Beyin anevrizmalarında hastanın durumuna göre tıbbi, cerrahi ve endovasküler tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

Beyin Kanamaları
Her yaşta görülebilen beyin kanamalarında ilk 12 saat içinde gerçekleştirilebilen müdahale hayati öneme sahiptir. Beyin kanamalarında nöroloji, anestezi, radyoloji ve nöroşirürji uzmanları multidisiplin içerisinde birlikte hastaya müdahale etmekte, gereken operasyonlar kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

Kafa Travmaları
Kaza, darbe veya çarpma nedeniyle başın yaralanmasıyla kafa travması oluşabilir. Kafa travması, beyin dokusunda ciddi yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle zamanında ve doğru müdahale, hayat kurtarıcı olabilmektedir. Acil vakalarda acil servisimizde görevli olan acil tıp uzmanlarımız 24 saat hizmet vermekte, gerekli durumlarda konsültasyon için beyin cerrahisi uzmanlarımıza başvurulmaktadır.

Omurga ve Omurilik Travmaları
Omurga ve omurilikte travmaya bağlı oluşan hasarlar, hayati öneme sahiptir. Omurga travmalarında şiddetli ağrı, hassasiyet, el veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve güç kaybı gibi bulgular, bir omurilik hasarının göstergesi olabilir. Omurga yaralanmalarında en büyük risk, omurga veya kemiğin içinden geçen omurilik ve sinirlerin hasar görmesidir. Böyle bir durumda felç oluşabilir. Bazen de travma sonrası omurilikte ve sinirlerde bir hasar oluşmamasına rağmen omurgada kayma ve eğrilik gibi omurga bozuklukları, boyun veya bel fıtıkları gelişebilir. Omurga ve omurilik travmalarında zamanında ve doğru müdahale, yaşam kalitesi açısından önceliklidir.

Periferik Sinir Cerrahisi
Sinirlerde oluşabilen karpal tünel sendromu gibi sinir başlarının ve sinir yaralanmalarına yol açan travmatik kesilerin tanı ve mikro cerrahi yöntemlerle tedavisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’mizde bulunan uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştirilmektedir.

Doğumsal Sinir Sistemi Anomalileri
Anne karnında gelişim bozukluklarına bağlı oluşan sinir sistemi anomalilerinde gerekli cerrahi girişim, hastanemizde başarıyla yapılmaktadır.

Bel ve Boyun Fıtıkları
Toplumda son derece sık görülen bel ve boyun fıtığı ameliyatları, kliniğimizde mikro cerrahi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Dar Kanal - Bel ve Boyunda Kireçlenme
Omurganın içinden omurilik ve kök diye adlandırılan geniş sinirler geçer. Değişik nedenlere bağlı olarak omuriliğin veya köklerin geçtiği omurilik kanalının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan sinir sıkışması “dar kanal” olarak adlandırılır. Halk arasında sıklıkla "kireçlenme" olarak bilinir. Beldeki dar kanal, yapısal olabilir veya omurlardaki kaymaya bağlı veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. Boyundaki dar kanal ise, omurlardaki yapısal darlığa ya da omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. Bel ve boyundaki kireçlenme, cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

Epilepsi Cerrahisi
Epilepsi nöbetlerinin ortadan kaldırılabilmesine yönelik iki tipte epilepsi cerrahisi yöntemi vardır. İlki epileptik odağın kendisinin kaldırıldığı “rezektiv cerrahi”, diğeri ise nöbet yayılım yollarının kesilmesiyle nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik “fonksiyonel cerrahi”dir.