Yapılan Ameliyatlar - Beyin ve Sinir Cerrahisi - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Yapılan Ameliyatlar

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Genellikle baş ağrısı, felç, bulantı, kusma, görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörleri, görülme sıklığı olarak tüm kanserlerin %10’unu oluşturmaktadır. Hastanemizde beyin tümörleri ile ilgili operasyonlar başarı ile gerçekleştirilmektedir. Uyanık beyin ameliyatı, beyin tümörlerinin çıkarılmasında güvenli bir yoldur. Bu yöntemde hastanın felç ve konuşma kaybı riski en aza indirilebilirken, tümörün de tam olarak çıkarılması sağlanabilmektedir.

 

Beyin Anevrizması
Beyin damarlarında çeşitli nedenlerle oluşan balonlaşmaya “beyin anevrizması” denir. Bu balonlaşma, damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olmaktadır. Anevrizmada en korkulan durum, patlaması halinde beyin kanamasına yol açmasıdır. Bu nedenle anevrizması olduğu anlaşılan kişilerde tedavi, hayati öneme sahiptir. Beyin anevrizmalarında hastanın durumuna göre tıbbi, cerrahi ve endovasküler tedavi seçenekleri uygulanmaktadır.

 

Beyin cerrahisi kent hastanesi

 

Beyin Kanamaları
Her yaşta görülebilen beyin kanamalarında ilk 12 saat içinde gerçekleştirilebilen müdahale hayati öneme sahiptir. Beyin kanamalarında nöroloji, anestezi, radyoloji ve nöroşirürji uzmanları multidisiplin içerisinde birlikte hastaya müdahale etmekte, gereken operasyonlar kliniğimizde başarıyla yapılmaktadır.

 

Kafa Travmaları
Kaza, darbe veya çarpma nedeniyle başın yaralanmasıyla kafa travması oluşabilir. Kafa travması, beyin dokusunda ciddi yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Bu nedenle zamanında ve doğru müdahale, hayat kurtarıcı olabilmektedir. Acil vakalarda acil servisimizde görevli olan acil tıp uzmanlarımız 24 saat hizmet vermekte, gerekli durumlarda konsültasyon için beyin cerrahisi uzmanlarımıza başvurulmaktadır.

 

Omurga ve Omurilik Travmaları
Omurga ve omurilikte travmaya bağlı oluşan hasarlar, hayati öneme sahiptir. Omurga travmalarında şiddetli ağrı, hassasiyet, el veya ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve güç kaybı gibi bulgular, bir omurilik hasarının göstergesi olabilir. Omurga yaralanmalarında en büyük risk, omurga veya kemiğin içinden geçen omurilik ve sinirlerin hasar görmesidir. Böyle bir durumda felç oluşabilir. Bazen de travma sonrası omurilikte ve sinirlerde bir hasar oluşmamasına rağmen omurgada kayma ve eğrilik gibi omurga bozuklukları, boyun veya bel fıtıkları gelişebilir. Omurga ve omurilik travmalarında zamanında ve doğru müdahale, yaşam kalitesi açısından önceliklidir.

 

Periferik Sinir Cerrahisi
Sinirlerde oluşabilen karpal tünel sendromu gibi sinir başlarının ve sinir yaralanmalarına yol açan travmatik kesilerin tanı ve mikro cerrahi yöntemlerle tedavisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğimizde bulunan uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştirilmektedir.

 

Doğumsal Sinir Sistemi Anomalileri
Anne karnında gelişim bozukluklarına bağlı oluşan sinir sistemi anomalilerinde gerekli cerrahi girişim, hastanemizde başarıyla yapılmaktadır.

 

Bel ve Boyun Fıtıkları
Toplumda son derece sık görülen bel ve boyun fıtığı ameliyatları, kliniğimizde mikro cerrahi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

 

Dar Kanal - Bel ve Boyunda Kireçlenme
Omurganın içinden omurilik ve kök diye adlandırılan geniş sinirler geçer. Değişik nedenlere bağlı olarak omuriliğin veya köklerin geçtiği omurilik kanalının daralmasına bağlı olarak ortaya çıkan sinir sıkışması “dar kanal” olarak adlandırılır. Halk arasında sıklıkla "kireçlenme" olarak bilinir. Beldeki dar kanal, yapısal olabilir veya omurlardaki kaymaya bağlı veya omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. Boyundaki dar kanal ise, omurlardaki yapısal darlığa ya da omurga eklemlerindeki kireçlenmeye bağlı oluşabilir. Bel ve boyundaki kireçlenme, cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.

 

Epilepsi Cerrahisi
Epilepsi nöbetlerinin ortadan kaldırılabilmesine yönelik iki tipte epilepsi cerrahisi yöntemi vardır. İlki epileptik odağın kendisinin kaldırıldığı “rezektiv cerrahi”, diğeri ise nöbet yayılım yollarının kesilmesiyle nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmaya yönelik “fonksiyonel cerrahi”dir.

 

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 13 Eylül 2022 - 08:55