Kalp Koruma Programı - Check-Up Ünitesi - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Kalp Koruma Programı

Modern tıpta yeni trend; oluşmuş hastalığı tedavi etmek değil, oluşma olasılığı bulunan hastalığın, eşiğe gelmemiş bulgularını ortadan kaldırarak, hastalığın oluşmamasını sağlamaktır. Önlemek; bu yapılamıyorsa da daha az bulgu ile daha düşük doz tedaviler ve yaşam tarzı değişikliği ile daha az zarar vermesini amaçlamaktır. Bu kavrama geçirilmiş olaylardan sonra olayın bir daha gelişmesinin engellenmesi ya da olayın yarattığı hasarın azaltılması kavramları da girmektedir. (Bunlar tıp dilinde primer, sekonder, tersiyer korunma olarak adlandırılmaktadır.)

 

check up Kent Hastanesi

 

Sağlık taramalarında hastalık eşiğine gelmemiş bulgularla çok sık karşılaşmaktayız. Özellikle koroner arter hastalıklarının önlenmesi için hastalık eşiğine gelmemiş bulguların düzeltilmesi yaptığımız işin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, risk faktörleri düzeltildiğinde, hastalığın önlenmesinin ya da daha az şiddette yaşanmasının, daha az ilaçla tedavi edilmesinin mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Koroner Arter Hastalığı Riski Yüksek Olan Kişiler Kimlerdir?

Annelerinde ya da kız kardeşlerinde 55 yaş; babalarında, ağabey, erkek kardeş ve dedelerinde 50 yaş altında koroner arter hastalığı ya da damar tıkanıklığı tanısı almış bireyler (yani stent taktırmış, kalp krizi geçirmiş, bypass geçirmiş ya da bunlar olmaksızın tanı almış ve tıbbi tedaviyle izlenmiş birinci derece yakını bulunanlar) öncelikli olarak bu riske sahip olabilmektedir. Kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, sigara içiciliği, insülin direnci ya da diyabet hastalığı, stresli yaşam, obezite varlığı, hareketsiz yaşam ve 50 yaşın üzerinde olmak diğer risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin toplamdaki kardiyovasküler hastalık riskine etkisi için SCORE ve Framingham gibi uluslararası risk ölçümleri bulunmaktadır. Risk hesaplandıktan sonraki unsurların düzeltilmesi ve izlemi, koruma programı içinde düzenlenmektedir. Primer koruma programını Check-Up ve Kardiyoloji Kliniği iş birliği içinde sürdürürken, sekonder koruma (yani kardiyovasküler olay geçirdikten sonra tekrar etmesini önlemek amacıyla kullanılan yaklaşım) kardiyoloji ile sürdürülmektedir.

 

Ailenizde erken koroner arter hastalığı varsa ve/veya saydığımız risk faktörlerinden bazıları sizde mevcutsa, “Kardiyolojik Check-Up” yaptırarak siz de primer korunma programı ile koroner arter hastalığından korunabilmekte, süreç içinde hastalık eşiğine gelirseniz bile kontrollü bir biçimde bu durumu yönetebilmektesiniz. Yani sağlığınızı korumanız mümkün.

 

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 31 Mart 2022 - 16:28