Cerrahi Girişimler - Çocuk Cerrahisi - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 4 dakikada okuyabilirsiniz.

Cerrahi Girişimler

Çocukların yapısal (anatomik), işlevsel (fizyolojik), biyokimyasal ve psikolojik özellikleri, yetişkinlerden belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle çocuk hastalıklarında tanı ve tedavi çocuğun özellikleri dikkate alınarak yapılmalı, cerrahi yaklaşım gerektiren durumlar çocuk cerrahlarınca değerlendirilmelidir. 

 

Çocuk hastalıkları kent sağlık grubu çocuk hastanesi

 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı (Pediatrik Cerrah), yalnızca çocuk hastalıklarının teşhis ve tedavisi için eğitim almış, bu alanda deneyim kazanıp cerrahi müdahale “yasal yetkisini” almış tıp doktorlarıdır. Bebeklikten ergenlik dönemine dek (0-14 yaş aralığındaki) çocuklarla ilgili tüm cerrahi işlemleri kapsayan Çocuk Cerrahisi Bölümümüzde; kalp dışı göğüs, sindirim sistemi, çocuk endokrin, çocuk jinekolojisi ve travma cerrahisi ile tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ile ürolojik sorunların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca, çocukta doğum öncesi bilinen ya da doğum sonrası ortaya çıkmış anomalilerin düzeltilmesinde çocuk cerrahları yardımcı olmaktadır.

 

Kent Sağlık Grubu'mzun Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde Uygulanan Cerrahi Girişimler:

 

• Doğumsal Anomaliler: Yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması, diyaframda delik, makatın olmaması, bağırsakların bir kısmı veya tamamının-mesanenin dışarıda olması. Yenidoğan cerrahisi, yenidoğan yoğun bakımın olduğu bir merkezde, deneyimli çocuk cerrahları tarafından uygulanmalıdır.

• Akciğerin Cerrahi Hastalıkları: Doğumsal veya edinilmiş (kist hidatik gibi) patolojiler
• Doğumdan Başlayarak İleriki Yaşlarda Kasıkta, Göbekte ve Karında Görülebilen Fıtıklar: Çocuklarda en sık görülen cerrahi patolojilerin başında kasık fıtığı gelmektedir. Yarı acil kabul edilen kasık fıtığı, tanı konur konmaz cerrahi planlaması yapılması gereken bir durumdur.

• Yemek Borusu Yanıkları: Özellikle temizlik malzemelerinin veya kostik gibi maddelerin ağızdan alınması ile çok tehlikeli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

 • • Gastroözefajiyal Reflü: Gastroözefajiyal reflüde, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ameliyat gerekebilir.
  • Bir veya Her İki Testisin Keseye İnmemiş Olması: İnmemiş testis, 6 aylıktan itibaren ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Gecikilirse, kısırlık, ileri yaşlarda kanser gibi durumlar ortaya çıkabilir.
  • Torbada veya Kasıkta Görülen İçi Su Dolu Kistler: Testise zarar veren bu gibi durumlar, cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
  • Torbada Ağrılı, Kızarık Şişlik: Testisin kendi etrafında dönüp, kanlanmasının bozulması, acil ameliyat gerektiren bir durumdur. Eğer gecikilirse, testis kaybedilebilir.
  • İdrarını Pipisinin Altından veya Üstünden Yapma (Peygamber Sünneti-Hipospadias-Epispadias): Peniste kozmetik ve fonksiyonel sorunlara yol açan hipospadias, 6 aylıktan itibaren ameliyat edilmelidir. Tecrübeli ellerde yüz güldürücü sonuçlar veren hipospadias cerrahisi de gecikmeden yapılması gereken tedavilerden biridir.
  • Sünnet Derisinin Yapışık Olması (Bitiklik-Fimozis): Çocuklarda işeme zorluğu ve idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlara yol açan bu durum, sünnet ile tedavi edilir.

• Yenidoğan Sünneti: Yenidoğan döneminde yapılan sünnet, lokal anestezi ile yapılabilmesi, iyileşme sürecinin çok hızlı olması, çocukta psikolojik travmaya neden olmaması açısından oldukça kabul gören bir uygulamadır. Deneyimli çocuk cerrahları tarafından yapılması oldukça önemlidir. 
• Tekrarlayan İdrar Yolları Enfeksiyonuna Yol Açan Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları veya Taşlar: Çocuklardaki ürolojik problemler yetişkinlerden çok farklıdır. Bu nedenle, titizlikle incelenip değerlendirilmeli, cerrahi tedavide gecikilmemelidir.

• Böbrek Şişmesi, İdrar Yollarında Darlık (Hidronefroz): Anne karnında iken saptanabilen “hidronefroz” çocukluk çağındaki ürolojik sorunların en sık karşılaşılanlarından biridir. Yetişkinleden çok farklı sebeplere bağlıdır. Erken tanı ve tedavi önemlidir.

• İdrar Torbasından Böbreğe İdrar Kaçışı (Vezikoüreteral Reflü): Çocukluk çağındaki böbrek yetmezliğinin en önemli nedenlerinden biridir.

• İdrar Kaçırma: Özellikle tuvalet eğitimi sonrasında gece veya gündüz idrar kaçırma tedavi edilebilir bir durumdur.
• Boyunda Eğrilik (Tortikollis): Boyundaki kaslar veya kemiklerdeki anormallikler nedeniyle ortaya çıkar. Tedavi edilmez ise, yüzde kalıcı bozukluklara neden olabilir.
• Boyunda Zaman Zaman Tekrarlayan Ağrılı veya Ağrısız Akıntılı Şişlikler, Guatr: Çocuklarda doğumsal veya kazanılmış olabilen bu grup hastalıklar da çocuk cerrahisi uzmanlarınca tedavi edilir.

• Baş, Boyun ve Vücudun Hemen Her Yerinde Kırmızı Ben Şeklinde veya Yaygın Olarak Görülebilen Hemanjiom Olarak Adlandırılan İyi Huylu Tümörler: Çocuk cerrahisinin ilgi alanına olan bu hastalıklar, çoğu zaman cerrahi girişim gerektirmez.
• Karaciğer, Dalak, Böbrekler, Böbrek Üstü Bezleri, Mide, Bağırsaklar, Mesane gibi Organlar Başta Olmak Üzere, Kitle ile Ortaya Çıkabilen Çocukluk Çağı İyi Huylu Tümörleri ve Kanserleri: Çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri deneyimli cerrahlar tarafından çocuk onkoloji ile koordinasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler.
• Karın Ağrısı, Yüksek Ateş, Bulantı, Kusma gibi Bulgularla Seyreden Başta Apandisit Olmak Üzere Doğumsal veya Sonradan Ortaya Çıkabilen Bütün Karın İçi İltihaplanmalar: Hayatı tehdit edici nitelikte olan bu hastalıklarda erken tanı ve hızlı tedavi çok önemlidir.

• Bağırsak Düğümlenmesi: Ölümcül olabilecek olan bağırsak düğümlenmesi çocuk cerrahisinin en acil durumlarından biridir.
• Araç İçi veya Dışı Trafik Kazası, Yüksekten Düşme, Çarpma, Silahla Yaralanma ve Benzerleri gibi Durumlarda Acil veya Daha Sonra Yapılan Müdahaleler: Her türlü travmanın birincil değerlendirmesi, çocuk cerrahları tarafından yapılmaktadır. Özellikle göğüs boşluğu ve karın içini ilgilendiren yaralanmalar, tıbbi veya cerrahi olarak tedavi gerektirir. Bu tür tedaviler de çocuk cerrahisi uzmanlarının ilgi alanındadır.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 01 Nisan 2022 - 15:46