Bu içeriği ortalama 11 saniyede okuyabilirsiniz.

Çocuklarda Acil Cerrahi Hastalıklar

Apandisit, bağırsak düğümlenmesi, invajinasyon (barsakların iç içe geçmesi), testis torsiyonu, over torsiyonu, bağırsak delinmesi gibi acil cerrahi girişimler çocuk cerrahisi kliniğinde 7/24 tedavi edilmektedir.

 

kent hastanesi çocuk cerrahi