Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 5 dakikada okuyabilirsiniz.

Klinik Tanıtımı

‘’Çocuklar özeldir ve özen isterler!’’ anlayışımızdan hareket ederek bünyemize dâhil ettiğimiz birçok bölüm ve klinik yer almaktadır. Aynı zamanda  İzmir Kent Hastanesi olarak misyonumuzun bir diğer temelini oluşturan “Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi” anlayışımızı; sahip olduğumuz “Bebek Dostu Hastane” belgemizle de ispatlamış olduk. Bu anlayış bizleri bebeklerin doğumundan büyümelerine dek tüm sürecin takibini kesintisiz ve özenle yapmaya, özellikle 16 yaş altı çocuklarımızın gerekli tedavilerini tek bir çatı altında uygulamaya yöneltmektedir.

 

Kent Sağlık Grubumuzun Çocuklarla İlgili Bölümleri:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

• Yenidoğan Bakım Ünitesi

• Çocuk Acil Servis Hizmeti

• Çocuk Nörolojisi Bölümü

• Çocuk Cerrahisi Bölümü

• Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü

• Çocuk Kardiyolojisi Bölümü

• Karaciğer Nakil Bölümü

 

 

Kent Sağlık Grubumuzun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

İzmir Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümümüz (Pediyatri), “Sağlam Çocuk Birimi” ve “Genel Pediyatri Biriminden” oluşmaktadır. Doğumdan itibaren bebeklerin ve büyüme sürecindeki çocukların gelişiminin düzenli takip edilmesi, hastalıklardan korunması, erken tanı ile tedavi edilmesi amacıyla hizmet vermekteyiz. 2006 yılında “Bebek Dostu Hastane” belgesini alan hastanemizde, bebeklerin anne sütü ile beslenmesi sürecini desteklemekteyiz. Bu kapsamda hastanemiz bünyesindeki “Ana Sınıfı Programı” ile annelere emzirme danışmanlığının yanı sıra bebek beslenmesi ve bakımı eğitimi vermekte; bebeklerin rutin sağlık taramalarının ve aşılarının yapılmasını sağlamaktayız. Hastanemizin konforlu ortamında, bebeklerin yanı sıra özellikle 16 yaş altı çocukların hastalıklarının ayakta veya yatarak tedavilerini, onlar için en uygun şartlarda yapmaktayız.

 

Genel Pediyatri Biriminde 09:00-18:00 saatleri arasında uzman doktorlarımız, 18:00’dan itibaren sabaha dek ise Acil Servis'imizde bulunan acil tıp uzmanlarımızca hizmet verilmektedir. Acil Servis'imizde değerlendirilen çocuk hastalarımızın tedavisinde diğer uzmanlık dallarındaki hekimlerimizden de konsültasyon istenilmektedir. Yenidoğan (0-1 ay) ve süt çocuğu (1-12 ay) dönemindeki hastaların tedavisinde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarımızın konsültasyonuna başvurulmaktadır.

 

Çocuklarda özellikle 0-12 yaş dönemi hastalıkların sıklıkla yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem, çocukların özenli bakıma ve sağlık kontrollerine ihtiyaçları vardır. Çocukluk döneminde iyi tedavi edilmeyen hastalıkların, sonraki yıllarda da bazı sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.

 

Çocuklarda Nefrolojik Hastalıklar
Nefroloji; böbrek hastalıkları ve böbrek sağlığı ile ilgilenen bilim dalıdır. İdrar yolu enfeksiyonları (kronik böbrek yetmezliğinin en sık sebebi), böbreklerin filtreleme sistemindeki problemler, böbrek kan damarları ile ilgili hastalıklar, akut veya kronik böbrek yetmezlikleri, hidronefroz, diyaliz tedavisi, idrar yollarındaki kristaller ve taşlar,  diyabet, romatizma, hipertansiyon gibi sistemik hastalıklardaki böbrek tutulumları, idrar yollarındaki kanserler, doğumsal böbrek hastalıkları, böbrekteki anatomik bozuklukları inceleyen tedavisi ve takibini düzenleyen bilim dalıdır. Hastalıkların tanısı ve tedavisinden daha önemli olan hastalık oluşmadan takibe almak ve koruyucu tedavisini düzenlemek te çocuk nefroloji hekimleri tarafından yapılmaktadır.

 

Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları pediyatrinin en sık karşılaştığı problemlerden biridir. Hava koşulları, bağışıklık sistemindeki bozukluklar, allerjik hastalıklar, bazı kardiyak hastalıklar, gastroözefageal reflü, geniz eti ve bademciklerin normalden büyük olması, enfekte kişilerle temasın olduğu ortamlarda bulunma, altta yatan kronik rahatsızlıklar gibi durumlar enfeksiyona sebep olabilmektedir. En sık karşılaşılan enfeksiyonlar solunum sistemi hastalıkları olmakla birlikte bağırsak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, deri yumuşak doku enfeksiyonları da çocuklarda oldukça sık görülen hastalıklardır. Sık tekrarlayan enfeksiyonlarda sebebe yönelik tedavi önemli yer tutmaktadır. Özellikle kreşin ilk yıllarında yıllık enfeksiyon sayısı 8-10 defa olabilmekte ve bu enfeksiyonların çoğu hafif seyirli ve viral enfeksiyonlar olmaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenme, hijyen kurallarına uyma, enfekte kişilerle temasın azaltılması, düzenli kontroller ve aşıların düzenli yapılması gibi durumlar enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır.

 

İzmir Kent Hastanesi çocuk hastalıkları Bayraklı Alsancak

 

Çocuk Endokrinolojisi
Endokrinoloji hormonal ve metabolik durumu inceleyen bilim dalıdır. Endokrinolojik hastalıklar sıklıkla doğru ve zamanında tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilen hastalıklardır. Endokrinolojik hastalıklar yeni doğan itibari ile görülebilmektedir. Bu nedenle düzenli takip çok önemlidir.

 

Bazı endokrinolojik hastalıklar şunlardır:

• Troid bezi hastalıkları

• Diabetes mellitus

• İnsulin ile ilgili hastalıklar

• Büyüme hormon eksikliği veya fazlalığı

• Boy kısalığı

• Gelişme geriliği

• Üreme organları ile ilgili hastalıklar

• İnmemiş testis

• Böbrek üstü bezi hastalıkları

• Hipofiz bezi hastalıkları...

 

Obezite, gelişme geriliği, erken ya da geç ergenlik, diyabet, guatr ve troid hormon eksikliği veya fazlalığı, inmemiş testis gibi hastalıklar çocuk endokrinoloji hekimlerince kolaylıkla tedavi edilmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi endokrinolojik hastalıklarda da erken tanı ve tedavi çok önemlidir.

 

Çocuklarda Solunum Sistemi Hastalıkları
Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşmaktadır. Üst solunum yolu burundan başlayıp gırtlağa kadar olan kısmı oluştururken, trakeadan başlayıp akciğerlere kadar olan bölüm alt solunum yollarını oluşturur. Solunum sistemi hastalıkları çocukluk çağında en sık görülen hastalıklardır. 3 yaş altı ve özellikle kreş veya okulun ilk yıllarında enfeksiyon sıklığı artmaktadır.

 

Sık karşılaşılan solunum yolu hastalıkları:

• Soğuk algınlığı

• Nazogarenjit

• Grip

• Krup

• Bronşiolit

• Bronşit

• Bronkopnömoni

• Astım epiglottit

 

Solunum sistemi hastalıklarının pek çok sebebi olmakla birlikte en sık sebebi viral enfeksiyonlardır. Sinüsler ve tonsillerde ise sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlar görülür. Bazen de viral enfeksyon olarak başlayıp ardından bakteriyel enfeksiyonlar gelebilmektedir. 

 

Alerjik hastalıklar da solunum sistemi hastalıklarına sıklıkla sebep olmaktadır. Sık burun akıntısı, burun kaşıntısı, tekrarlayan weezing –hışıltı atakları, kaşıntılı, kızarık gözler, vücutta döküntüler alerjik hastalıkları düşündürmektedir. Sigara dumanına maruz kalmak, gastroözefageal reflü hastalığı, kistik fibrozis gibi genetik hastalıklar da sık solunum sistemi hastalığı yapabilmektedir. Erken tanı, tedavi ve takip her hastalıkta olduğu gibi solunum sistemi hastalıklarında da çok önemlidir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 22 Temmuz 2022 - 10:48