Kullanılan Cihazlar - Göz Hastalıkları - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 5 dakikada okuyabilirsiniz.

Kullanılan Cihazlar

Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğimizde göz hastalıklarının tanısında ve özel deneyim gerektiren ameliyatların yapılmasında en gelişmiş bilimsel ve teknolojik yöntemler uygulanmakta ve gelişmiş cihazlardan yararlanılmaktadır.

 

Bu cihazlar:
• Optikal koherens tomografi
• Dial kontrolörlü kompüterize foropter
• Uzaktan kumandalı projeksiyon eşeli
• Otomatik keratorefraktometre
• Kompüterize lensmeter
• Biyomikroskop, nonkontakt kompüterize(air puff) tonometre ve aplanasyon tonometresi
• Retinoskop, oftalmoskop ve muayene merceklerini içeren oftalmik refraksiyon ünitleri

 

Poliklinik bünyesinde ayrıca teşhis ve tedavi için gerekebilecek ileri tanı cihazları da bulunmaktadır.

 

Göz hastalıkları

 

İleri Tanı Cihazları

• Optikal Koherens Tomografi: Retina tabakasını mikron düzeyinde rezolüsyonla üç boyutlu incelemeye olanak verir. İnvaziv olmayan bu girişimle retina tabakası en ince ayrıntılarına kadar incelenebilmektedir. Bu yöntem ile birçok retina hastalığına tanı konulabilmekte ve hastalık takipleri yapılabilmektedir.

• Laser Scanning Oftalmoskop (HRT III - Heidelberg Retinal Tomografi III) Cihazı: Özellikle glokom hastalarında görme sinirinin tomografisi ile erken teşhis ve tedavi takibini sağlayan türünün en modern cihazıdır. Glokom hastalarında görme alanında bozulma oluşmasından 4 yıl kadar önce erken teşhisi sağlayabilmektedir. Ayrıca tedavi altındaki glokom hastalarında verilen ilaçların yeterli olup olmadığının kontrolünde de son derece yardımcıdır. HRT cihazı, ayrıca retinanın ve makulanın değişik hastalıklarında, örneğin santral seröz retinopatide retinadaki ödem gibi bazı değişikliklerin takibinde ve hastalığın teşhisinde de kullanılmaktadır. Türünün en son modeli olan cihaz diğerlerinden ayrıcalıklı olarak kornea endotel hücrelerinin sayı ve şekil olarak incelenmesine de izin vermekte, böylece Fuch’s distrofi veya korneal endotelyal yetmezlik gibi çok özel hastalıkların teşhisinde ve katarakt ameliyatlarından önce ya da keratoplastilerden sonra hastalığın seyri hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktadır.

• IOL Master Oküler Biyometri Cihazı: Katarakt ameliyatları, artık mutlaka göz içi lensi konularak yapılmaktadır. Aksi taktirde ameliyat sırasında katarakta dönüşmüş gözün kendi merceği alındığından ameliyat sonrasında hasta, 10-12 numaralarda kalın gözlükler kullanmak zorundadır. Göz içine konulacak lensler(mercekler) farklı firmalarca değişik teknik ve materyallerle üretilmektedir. Ayrıca her modelin hastaya göre uygun olanının alınacağı diyoptrileri (numara) bulunmaktadır. Ameliyattan sonra mümkün olduğunca uzak gözlük kullanılmamasını veya düşük numaralı gözlük kullanılmasını sağlamak için her hastaya lens ölçümü yapılmalıdır. Bu ölçümü yapan cihazlar, biyometri cihazlarıdır. Ancak biyometri cihazlarının çalışma sistemleri ve kullandıkları numarayı saptamada bilgisayar programları çok çeşitlidir. Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde standart biyometri cihazı olmasına karşın, lens numarasının saptanmasındaki hata payı çok çok azaltılmış olan bütün dünyada kabul gören en modern cihazlardan İOL Master cihazı da kullanılmaktadır. Bu cihazla hastanın birkaç dakikada, hiçbir zorluk yaşamadan ameliyatta kullanılması gereken lens numarası saptanabilmektedir.

• Oküler Biyometri ve A/B Scan Ultrasonografi Cihazı: Göz ultrasonu ile katarakt veya kornea bulanıklığı olan ve göz dibi muayenesi yapılamayan hastalarda göz içindeki sıvıya (vitreus) ait bozukluklar ve retina tabakalarında olabilecek dekolman, göz içi kanaması gibi hastalıklar teşhis edilebilmektedir. Ayrıca göz içi tümörleri, optik sinire ait oluşumlar ve kısmen göz arkasını kaplayan orbita boşluğu ve yağ dokusu patolojileri ultrasonografi ile incelenebilmektedir.

• Digital Fundus Floressein ve İndosiyanin Yeşili (ICG) Anjiografi Cihazı ve Görüntüleme Sistemi: Retina ve makula hastalıklarında bu bölgedeki damarlar ve damar fonksiyonları önem taşır. Anjiografi cihazları ile hastanın göz bebeği büyütüldükten sonra koldan verilen ilacın damarlardan geçerken oluşturduğu görüntüler bir digital görüntüleme cihazı ile kaydedilir. Bu görüntüler, Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde bulunan modern cihaz sayesinde anında bilgisayar ortamına aktarılmakta ve hemen basımı yapılarak sonuç verilebilmektedir. Bu sistem, klasik FFA sistemlerindeki fotoğraf baskısı için birkaç gün bekleme gibi sorunları ortadan kaldırmakta ve anında değerlendirme olanağı sağlamaktadır. “Göz anjiyografisi”, kalp anjiyosu ile karıştırılmamalıdır. Ancak, bu yöntemde sadece damardan bir ilaç verilerek, hastanın oturduğu yerde gözünün fotoğrafları alınmaktadır ve kalp anjiyosundaki zorluklar ya da riskler bulunmamaktadır. Sonuçta elde edilen bilgiler, hastalığın tanısı ve lazer tedavisinin yönlendirilmesi ve sonuçlarının takibinde çok önemlidir. Göz anjiyografisi, diyabetik hastalarda, yaşa bağlı makula hastalığında, santral seröz retinopatide ve retina ile makulayı ilgilendiren diğer değişikliklerin ve hastalıkların görüntülenmesinde kullanılmaktadır.

• Neodmiyum YAG Lazer Cihazı: Oftalmolojide kullanılan çok çeşitli lazer sistemlerinden biri olan bu cihaz, katarakt ameliyatlarından sonra 3-5 yıl içinde %50 oranında görülen arka kapsül sertleşmesi ya da “opsifikasyonu” dediğimiz durumda çok basit ve ıstırapsız tedavi olanağı sağlamaktadır. Nd-YAG Lazer ile hasta oturur pozisyonda iken, sertleşen lens arka kapsülü basitçe çizilmekte ve makineden kalktığında yarım saat içinde hasta net görmeye başlamaktadır. Ameliyat olmadığı için de özel bir bakım, yatış veya dikkat edilmesi gereken önemli bir durum oluşmamaktadır. Nd-YAG lazer cihazı, ayrıca bazı glokom hastalarında, yine katarakt ameliyatı sonrası göz bebeği düzenin bozulduğu bazı durumlarda, bazen gelişen yapışıklıkların açılmasında, bazı dikişlerin alınmasında da kullanılmaktadır.

• Solid State 532nm Green Arka Segment Lazer Cihazı: Oftalmolojide yoğun olarak kullanılan lazer cihazlarından biridir. Fotokoagülasyon etkisi ile diyabetik retinopatilerde, yaşa bağlı makula hastalıklarında, retina damar tıkanıklıklarında, retina yırtıklarında, bazı glokom hastalıklarında, eğri kirpiklerin çıktığı trikiazis hastalığında kirpikleri yakmak için tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Yine türünün modern cihazlarından birisi olup lazer tedavilerinin güvenli ve başarılı yapılmasını sağlamaktadır.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 16 Haziran 2022 - 08:40