Hematoloji - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Klinik Tanıtımı

Kent Hastanesi Hematoloji Kliniğimizde hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hastalıklar:

Anemi (Kansızlık)
• Demir eksikliği anemisi
• Vitamin B12 eksikliği ve folikasit eksikliği anemileri
• Alyuvarların yıkımına bağlı anemiler (hemolitik anemiler)
• Vücuttan kan kaybına bağlı anemiler
• Kemik iliğinde kan yapım bozukluklarına bağlı anemiler (miyelodisplastik sendromlar)
• Akdeniz anemisi (talasemi) gibi kalıtsal anemiler

 

hematoloji kent hastanesi kan hastalıkları

 

Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları
• Kol ve bacaklarda morarma, burun kanaması, uzun süren regl kanamaları ile gösteren, trambosit sayısında düşüklük ya da trombosit fonksiyonlarında bozukluk nedeni ile ortaya çıkan hastalıklar (trombositopeni, ITP vb.)
• Kanda pıhtılaşma proteinlerinin eksikliğine bağlı hastalıklar (hemofili, Von Willebrand hastalığı)
• Damarlarda pıhtı oluşumu ile kendini gösteren hastalıklar (trombofili, derin ven trombozu, tromboemboliler)

• Kan, Kemik İliği ve lenf bezi Kanserleri
• Dalak, karaciğer, kemik iliği ve lenf düğümünden kaynaklanan kanserler (hodgkin ve non-hodgkin lenfomalar, lösemiler)
• Akyuvarların artışı veya azalması ile seyreden kan kanserleri (akut ve kronik lösemiler)
• Kemik iliğinden kaynaklanan kanserler (multiple miyelom)
• Kan hücrelerinin artışı ve dalak büyüklüğü ile seyreden polisitemi vera, esansiyel trombositoz ve miyelofibrozis gibi hastalıklar

• Bağışıklık Sistemi İle İlgili Hastalıklar
• Sık enfeksiyonlarla kendini gösteren kandaki lökositlerin sayıca azalması (lökopeni) ve lökositlerin fonksiyon bozuklukları

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 26 Eylül 2022 - 15:58