Aort ve Anevrizma Tedavisi - Kalp Damar Cerrahisi - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Aort ve Anevrizma Tedavisi

Aort ve Anevrizma Tedavisi

Anevrizma tedavisi için ameliyatın gerekli olup olmadığına kalp ve damar cerrahlarımız karar vermektedir. Eğer ameliyat gerekli ise anevrizmanın yerleşimine, boyutuna ve aort kapakçığının fonksiyonuna göre ameliyat şekline karar verilmektedir.

 

kent sağlık grubu kalp damar cerrahisi KVC

 

Anevrizmada Cerrahi Tedaviler

Anevrizma tedavisi için ameliyat gerekli ise anevrizmanın yerleşimine, boyutuna ve aort kapakçığının fonksiyonuna göre ameliyat şekline karar verilmektedir. Torasik aort anevrizmalarının tedavisi için seçilebilecek operasyon yöntemleri:

 

Tüp Greft Yerleştirilmesi ile Asendan Anevrizma Tamiri: Eğer aort kapakçığı normal, aort kökü genişlememiş ve anevrizma asendan aortta ise anevrizma tamiritüp greft yerleştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Asendan aortanın genişlemiş kısmı kesilir ve yerine Dacron veya Gorotex olarak bilinen yapay tüpler yerleştirilmektedir. Yapay tüpler ömür boyu dayanıklıdırlar.

 

Aort Kapakçığı Korunarak Yapılan Anevrizma Tamiri: Eğer mümkünse aort kapakçığını değiştirmek yerine aort kapakçığını koruyarak ameliyat yapmak tercih edilmektedir. Bu tip bir işlem aort kökü anevrizmatik olan ve aort kapakçığında yetmezlik bulunan fakat aort yaprakları şekil olarak normal olan hastalarda uygulanabilmektedir. Aort kapakçığı ve koroner damarları yapay damara tekrardan dikilmektedir. Bu tür bir operasyon yapılan hastalar uzun dönem kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtulmuş olurlar.

 

Kompozit Aort Kökü Değiştirilmesi: Eğer hastalarda aort kökü ile beraber aort kapakçığının da değiştirilmesi gerekiyorsa kompozit aort kökü değiştirilmesi operasyonu yapılmaktadır. Bu ameliyatta yapay bir tüp damarın içine yerleştirilmektedir. Yapay bir aort kapak daha önceden yerleştirilmiştir ve aortayı değiştirmek için kullanılır. Bu operasyonlarda mekanik ve biyolojik kapakların her ikisi de kullanılabilir.

 

Aort Arkı Cerrahisi: Aort arkı cerrahisi, teknik olarak oldukça zordur. Bu cerrahi sırasında beyni korumak için dallı bir greft kullanılımakta vücut soğutulmakta (hipotermik dolaşım arresti) ve “antegrad serebral perfüzyon” denilen bir işlem ile beyne oksijenden zengin kan gönderilmektedir. Bu tekniklerin kullanımı ile ölüm ve inme riski azaltılmaktadır.

 

Torakoabdominal Anevrizma Tamiri: Torakoabdominal aortayı içeren anevrizmaların tamiri kompleks ve geniş bir cerrahi işlem gerektirmektedir. Cerrahinin potansiyel bir komplikasyonu spinal kordu besleyen atardamarların bu bölgeden çıkması nedeni ile spinal kordun beslenmesinin bozulmasıdır. Bu komplikasyonu azaltmak için anestezi hekimimizce yapılan bir işlem kullanılmaktadır.

 

Stent Greft Yerleştirilmesi (Endovasküler Tamir): Bazı durumlarda ve asendan aortayı içermeyen bazı anevrizmalarda “stent gretf tamiri” diye bilinen yeni bir tamir yöntemi vardır. Abdominal anevrizma tamiri için minimal invazif bir tedavi yöntemidir. Bu tarz stent greft yerleştirilmesi, bu iş için yeterli donanıma sahip merkezlerde yapılabilmektedir. Kent Hastanesi bünyesinde bu işlem başarı ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlem eğer hastanın aort anatomisi uygun ise yapılabilmektedir. Eğer uygun değilse, standart açık aort cerrahisi yapılmalıdır.

 

Abdominal Aort Anevrizması Tamiri: Abdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisinde tüp greft yerleştirilmesi yapılmaktadır. Bazı durumlarda iliak arterler de anevrizmatik ise pantolon greft kullanılmaktadır.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 21 Nisan 2022 - 10:20