Patoloji - Laboratuvar - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 47 saniyede okuyabilirsiniz.

Patoloji

Patoloji, hastalık bilimi demektir. Sitolojik, histopatolojik ve frozen ile makroskobik ve mikroskobik değerlendirme sonucu tanı vermekteyiz.

Patoloji laboratuvarında, vücut sıvıları (plevral, perikardial, periton sıvıları, idrar, mesane yıkama sıvısı yanı sıra servikovaginal smear), her türlü küçük biyopsiler (bronş, mide, ince bağırsak, kolon, deri), eksizyonel materyaller (deri ve yumuşak doku eksizyonları) yanı sıra her türlü ameliyat (mastektomi, gastrektomi, kolektomi, tiroidektomi vs.) materyalleri incelenmektedir.

 

Patoloji laboratuvarında ayrıca, ameliyat esnasında “frozen” inceleme dediğimiz, hızlı dondurma işlemi ile tanı vermekte ve sonucu ameliyat esnasında ilgili cerraha bildirerek, ameliyatın seyrine yön vermekteyiz.

 

Laboratuvarımıza gelen materyaller kayıt altına alındıktan sonra, mikroskobik incelemesi yapılarak, doku takip işlemine tabi tutulur. Ertesi gün parafin bloklara gömülerek, mikrotom cihazında kesitleri hazırlanarak, boyanır. Sonrasında, patoloji uzmanı mikroskobik incelemeyi yaparak, tanıyı koyarak, raporu oluşturur. 

 

Bununla birlikte, laboratuvarımızda, immünhistokimyasal ve genetik çalışmalarla, hastaların onkolojik tedavilerine yol gösterici olup, multidisipliner onkoloji konseylerine bizzat katılarak, hastanın tedavi sürecine belirlemede önemli katkı sağlamaktayız.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 28 Haziran 2022 - 15:15