Nefroloji - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 27 saniyede okuyabilirsiniz.

Klinik Tanıtımı

Kent Sağlık Grubu Nefroloji Polikliniğimizde yetişkin hastalarda hipertansiyon, böbrek hastalıkları, diyaliz (hemodiyaliz/periton diyalizi) ve böbrek nakli tanı ve tedavi hizmetlerimiz, deneyimli uzmanlarımız tarafından verilmektedir. 

 

kent hastanesi nevroloji böbrek


Uygulanan Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz
• İdrar tetkiki ve mikroskopisi
• 24 saatlik idrar analizi
• Böbrek işlevleri ile ilgili kan testleri
• İmmünolojik testler
• 24 saatlik kan basıncı izlemi
• Sintigrafik yöntemler
• Radyolojik yöntemler
• Böbrek biyopsisi
• Böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti
• Doku tiplendirmesi
• Hemodiyaliz işlemi
• Periton diyalizi işlemi
• Böbrek nakli hazırlığı ve nakil sonrası takip