Böbrek Hastalıkları - Nefroloji - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Taşı

İdrar yollarında taş bulunmasıdır. Böbrek taşlarının tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Taşlar, vücut dışında ya da vücut içinden kırılabilir, kapalı (perkütan, laparoskopik) ameliyatlarla veya lazerle tedavi edilebilir.


Nefrit

Böbreğin mikrobik olmayan iltihabi hastalığıdır. Kesin tanı için böbrekten parça alınmalıdır yani böbrek biyopsisi yapılmalıdır. Hastalığın tutulduğu bölgeye göre glomerülonefrit veya interstisyel nefrit olarak ikiye ayrılır.


Böbrek Kistleri

Böbrekte içi sıvı dolu keseciklerin olmasıdır. Bu kistlerin bazıları zararsızdır. Ailesel geçiş gösteren bazı kistik hastalıklarda böbrek, 4-5 kilograma çıkabilir, büyüyebilir.

 

Böbrek Tümörleri

Böbrekte bulunan iyi huylu veya kötü huylu urlardır. Nadir de olsa böbrek yetmezliğine yol açabilirler.


Hipertansiyon

Hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden olabileceği gibi böbrek hastalıkları da hipertansiyona yol açabilir. Bu nedenle hipertansiyonu olan her hasta böbrek hastalığı yönünden araştırılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır. Hipertansiyon (yüksek tansiyon), damarları etkileyen bir hastalık olduğu için kalp ve beyin gibi böbrekleri de hedef organ olarak seçmektedir. Kan basıncı kontrol altına alınamazsa, hipertansiyon böbrek hastalığının seyrini de hızlandırmaktadır. Böbrek hastalıklarının bazılarında (özellikle nefritlerde) en sık görülen bazen ilk belirti hipertansiyondur. Böbreklerin taş ve iltihap nedeniyle hasar gördüğü durumlarda da yine hipertansiyon görülebilir. Sonuç olarak, böbrekler hipertansiyonun nedeni olabileceği gibi kurbanı da olabilir.


Akut Pyelonefrit

Böbreğin mikrobik iltihabi hastalığıdır. “Üst idrar yolu enfeksiyonu” olarak da adlandırılır. Böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuvar bir hastalıktır. Böbrek büyük ve ödemlidir. Akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. Üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diyabet ve hiperürisemi gibi metabolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) bu hastalığa neden olabilir.


Amiloidoz

Farklı nedenlere bağlı nişasta benzeri bir maddenin böbrekler dahil olmak üzere farklı organlarda birikmesidir.


Böbrek Atardamarında Daralma

Böbreği besleyen atardamarda daralma ve tıkanma olması durumudur. Bunun sonucunda hipertansiyon ve böbrek yetmezliği oluşabilir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 26 Nisan 2022 - 11:02