Yapılan Tetkikler - Nükleer Tıp - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Yapılan Tetkikler

Kliniğimizde Yapılan Tetkik Ve Tedaviler  

Kent Hastanesi Nükleer Tıp Merkezinde bir adet SPECT/CT gama kamera cihazı, bir adet PET/CT (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazı ve iki adet yataklı radyoiyod tedavi odası bulunmaktadır. Nükleer Tıpta elde edilen görüntülere “sintigrafi” adı verilir. “Sintigrafik tetkik”, eser düzeyde radyoaktif bir maddenin genellikle damardan enjeksiyonu sonrası fizyolojik bir işlevin görüntülenmesidir. Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu görüntülerine ise “SPECT" (Tek Foton Emisyon Komputerize Tomografi) ve "PET" (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir.  Tanı tetkikleri; tiroit, kemik, kalp, böbrek, beyin ve diğer birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesidir. Günümüzde neredeyse 100 kadar farklı nükleer görüntüleme yöntemi vardır; Nükleer Tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir. Aynı zamanda Nükleer Tıpta tiroit hastalıkları, bazı tümörler ve karaciğer ile kemikleri tutan kanserlerde tedavi amacıyla radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır.

 

kent hastanesi radyasyon onkolojisi pet-ct spent-ct

 

Kardiyovasküler Sistem  

• Miyokard perfüzyon SPECT, egzersizli    
• Miyokard perfüzyon SPECT, farmakolojik    
• Miyokard FDG-PET, viabilite çalışması  

 

Nükleer Onkoloji  

• Onkolojik PET  
• İyot-131 tüm vücut tarama sintigrafisi  
• Tümör görüntüleme, tüm vücut (I-123 MIBG)  
• Sentinel lenf nodu çalışması  

 

İskelet Sistemi  

• Kemik sintigrafisi, üç fazlı  
• Kemik sintigrafisi, tüm vücut  

 

Santral Sinir Sistemi  

• Beyin perfüzyon SPECT  
• Beyin FDG-PET

 

Solunum Sistemi

• Akciğer perfüzyon sintigrafisi  
• Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi  
• Akciğer ventilasyon sintigrafisi  

     

Endokrin Sistem  

• Tiroit sintigrafisi
• Tiroit uptake çalışması (I-131)
• Paratiroit sintigrafisi, dual faz  

 

Nükleer Hematoloji  

• Karaciğer hemanjiyom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile  
• Kemik iliği sintigrafisi
• Selektif dalak sintigrafisi  

 

Gastrointestinal Sistem  

• Gastrointestinal kanama çalışması  
• Gastroözefajiyal reflü (GÖR) çalışması
• Meckel divertikülü araştırması  
• Mide boşalma çalışması  
• Özefagus transit çalışması  
• Tükrük bezi sintigrafisi  

 

Genitoüriner Sistem

• Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m DTPA)  
• Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m MAG3)  
• Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü  
• Böbrek parankim sintigrafisi, planar  
• Testis sintigrafisi 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 26 Nisan 2022 - 17:19