Tümor Konseyleri - Onkolojide Destekleyici Hizmetler - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Tümor Konseyleri

Kent Onkoloji Merkezimizde her hafta düzenli gerçekleşen Tümör Konseylerinde yeni kanser tanısı almış ya da tedavi planında değişiklik yapılması gereken hastaların durumları görüşülmektedir. Onkoloji Merkezimizde; Genel Tümör Konseyi’ne ek olarak, organ ve sistemlere özel multidisipliner konseyler yapılmaktadır.

 

kent onkoloji merkezi destekleyici hizmetler

 

•Genel Tümör Konseyi
•Meme Tümörleri Konseyi
•Beyin Tümörleri Konseyi
 

Her Tümör Konseyi; medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, ilgili cerrahi branş doktorları (göğüs cerrahisi, genel cerrahi, meme cerrahisi, beyin cerrahisi, ürolog ve jinekolog vb. gibi) nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik alanlarında deneyimi hekimlerimizin katılımıyla gerçekleşir.

 

Tümör Konseyinde, hastanın durumu ve hastalığın evresi göz önüne alınarak, kılavuzlar ve son bilimsel çalışmalar ışığında hastanın tanı ve tedavisi tartışılır, kararlaştırılır.

 

Kimler Katılabiliyor?

Konseyler, hem hastane hekimlerimize, hem de onkoloji alanında görüş almak isteyen tüm hekimlerin katılımına açıktır.

 

Konseylerin Hastalar için Önemi Nedir?

Kent Onkoloji Merkezinde yapılan konseylerde alanında uzman birden fazla hekimin görüşünün alınması, ortak bir fikir ile hastaya özel yol haritası oluşturulması hasta açısından avantaj sağlamaktadır. Hastalarımız multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanan tedavi planına sahip olmaktadır. Böylece diğer branşlardaki doktorları gezmeden hastalıkları ile ilgili en doğru tedavi yöntemini belirlemede zaman kazanmaktadır. Houston Methodist iş birliği kapsamında, tümör konseylerinde belirlenen bazı vakalar, ayda iki kere gerçeklesen meslektaş değerlendirmesi (peer review)’ne sunularak Houston Methodist Hospital hekimlerinden de görüş alınmaktadır.

 

Konseylerde, cerrahi müdahale sonrası kanser tanısı alan hastanın yönlendirilmesi, kanser tanısı olan ameliyat öncesi kemoterapi alması gereken hastaların değerlendirilmesi, radyoterapi ya da kemoterapi tedavisi sonrası hastanın tedavi süreç ne karar verilmesi, kemoterapi tedavisi belirlenmiş olan ve tedavi sürecinde değişikliğe gidilmesi gereken hastanın hangi tedavi ile devam edeceğine karar verilmesi sağlanmaktadır.

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 27 Nisan 2022 - 14:00