Psikoterapi Birimi - Psikoloji - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Psikoterapi Birimi

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi bireyin ruhsal işleyişinin farklı katmanlarını ve bunlarla etkileşim içerisinde olan içsel ve dışsal dinamikleri inceleyen bir yöntemdir. Aynı zamanda ruhsal soru, sorun, arayış ve bozuklukları anlama ve tedavi etmede kullanılan tekniklerin genel adıdır.

 

kent hastanesi psikoloji


Psikoterapiye Kimler Başvurabilir?

Kişi, temel olarak, hayatta başa çıkamadıgı durumlar, kurtulamadığı semptomlar/yakınmalar, ilişkilerinde sürekli tekrar eden sorunlar ve hayat karsısında genel bir çaresizlik, isteksizlik, doyum sağlayamama, verimsizlik, üretememe ve ketlenmişlik hisleri dolayısıyla psikoterapiye başvurur. Bunun yanı sıra herhangi bir birey kendi iç dünyasını daha iyi tanımak, anlamak ve ruhsal gelisiminde daha ileri bir olgunluk seviyesine erişmek için de psikoterapiden faydalanabilir.


Psikoterapiye Ne Zaman Başvurmalı?

Kişi, çesitli ruhsal bozukluklarının arka planında yatan dinamikleri anlamak ve güncel semptomlarıyla nasıl bir ilişki içinde olduğunu keşfetmek ve bu yolla zorluklarının arkasındaki ruhsal çatışmaların hayatındaki, tercihlerindeki, ilişkilerindeki ve kişiliğindeki etkisinden kurtulmak için psikoterapiye başvurur. Kişi, yaşam yolculuğunda yönünü, hedefini, heyecanını ve arzusunu kaybettiğinde ve bir değişime ihtiyaç duyduğunda bir psikoterapistten yardım istemelidir.

 

Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Nedir?

Psikodinamik yönelimli psikoterapi, Sigmund Freud’un temelini attığı ruhsallık modelini esas alır. Buna göre; zihnimiz bilinçli, yarı-bilinçli ve bilinçdışı katmanlardan oluşur. Ruhsal sorunların büyük bir kısmı ise bilinçdısındaki çatısmalardan kaynaklanır. Psikoterapi seanslarında danışanın zihninden geçenleri aklına geldigi şekliyle mümkün olduğunca sansürlemeden ve sınırlamadan anlatması beklenir. Serbest çağrışımla birlikte yüzeye çıkan bu içerik, terapi sürecinin malzemesini oluşturur. Psikoterapist ve danışan, bu malzemeden yola çıkarak birlikte bir yorumlama çalışması içine girerler. Psikoterapistin yorumlarının yardımı ile kişi bilinçdışında kapalı tuttuğu yaşam olaylarına, duygulanımlara, duygulara erişim sağlar ve bunların güncel sorunları ile olan bağlantısına dair bir içgörü kazanır.

Bu içgörünün kazanılması iyileşmenin kendisi değil, yalnızca başlangıcıdır. Kişi terapistiyle kurduğu ilişkiye iç dünyasındaki çatışmaları yansıtarak tekrar eden şekillerde ve çok yönlü olarak bunları yeniden deneyimler. Bu yeniden deneyimleme esnasında terapistle birlikte yapılan çalışma sonucunda kişi yavaş yavaş bilinçdışının yönetiminden çıkar ve hayatının sorumluluğunu eline alır.

 

Psikoterapi Süreci ile Kazanılanlar Nelerdir?

Psikoterapi öncelikle özellikle yaşamın erken dönemlerinde ve sonrasında deneyimlenen fakat bilinçdışında tutulan yaşam olaylarını hatırlamayı sağlar. Bu hatırlama danışana tüm bu anıları işleme imkanı sunar. Bilinçdışı malzemenin bilinç düzeyine çıkmasının yanı sıra, yarı-bilinçli malzemeye de daha fazla hakim olunmaya başlanır. Bu farkındalık kişinin iç dünyasını tanımasını, zihninin içinde olup bitenleri ayrıştırmasını ve anlamasını sağlar. Kişi iç dünyasında olup bitenlerin yaşamındaki olaylarla, tekrar eden sorunlarıyla, kurduğu ilişkilerle, seçimleriyle nasıl da bağlantılı oldugunu görmeye başlar. Bu durum kişinin geçmisinin yükünden kurtulup ruhsal anlamda özgürleşmesinin önünü açar. Kişi, çocukluk dönemini psikoterapi sürecinde terapistiyle birlikte yeniden yaşar, bilinçdışındaki çatışmaları psikoterapistin yardımıyla yavaş yavaş çözer, bu çalışmanın sonunda ise “yeni” ve psikolojik olarak daha sağlıklı bir benlik geliştirir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 27 Nisan 2022 - 14:27