Tedavi Yöntemleri - Tüp Bebek Merkezi (IVF) - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 7 dakikada okuyabilirsiniz.

Tedavi Yöntemleri

Kent Sağlık Grubu Tüp Bebek Merkezimiz, dört tedavi yöntemi üzerinden çiftlerin bebek sahibi olmasını sağlamaya çalışmaktadır.

• Yumurtalama tedavisi (Ovulasyon İndüksiyon)
• Aşılama (Intra Uterrin İnseminasyon)
• Klasik tüp bebek (IVF-ET)
• Mikroenjeksiyon (ICSI-ET – Mini tüp bebek)

 

Kent Sağlık Grubu İzmir Tüp Bebek Merkezi

 

Erkek hastalarda mutlaka muayene ve semen analizi yapılmakta, gerekirse hormon profili değerlendirip, ileri sperm fonksiyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca intrauterin inseminasyon ve mikromanüplasyon için spermler hazırlık işlemlerine tabi tutulmaktadır. Kadın hastaların ise muayene ve ultrasonografisi yapılmakta ve mutlaka hormon profili istenmektedir.

 

Aşılama (artifisiyel inseminasyon), inseminasyon odasında; mikroenjeksiyon(ICSIET) ve klasik tüp bebek (IVF-ET) gibi üremeye yardımcı tedavi yöntemleri embriyoloji laboratuvarında; diagnostik (teşhis amaçlı) ve terapötik (tedavi amaçlı) endoskopik cerrahi prosedürler genel anestezi altında veya mikrocerrahi ile sperm elde etme işlemlerinin tümü (TESE,TESA, MESA, TEFNA vs) lokal veya genel anestezi altında ameliyathanede uygulanmaktadır. 

 

Oosit toplama işlemi (OPU), ameliyathanede genel anestezi altında yapılmakta ve embriyoloji laboratuvarında oositler değerlendirilmektedir. Embriyo kültürleri ve takibi uygun inkübatörlerde yapılmaktadır. Gerektiğinde embriyo zarına lazerle assisted hatcing (yardımla yuvalanma) işlemi uygulanabilir. Embriyo transferi, hastanın durumuna ve embriyo kalitesine göre 2., 3., 5. veya 6. gün uygulanmaktadır. Ameliyat odasında diagnostik ve terapötik endoskopi operasyonları (laparoskopi ve histeroskopi), vajinal yolla kist aspirasyonu, çoğul gebeliklerde fetal redüksiyon işlemi, amniosentez, cerrahi veya mikrocerrahi ile sperm elde etme operasyonları gerçekleştirilmektedir. Freezing (dondurulma) odasında ise, embriyo ve testis dokusu, over dokusu dondurma işlemleri uygulanmaktadır. Uygulamalar sonrasında hastalar, gözlem odasında takipte tutulmakta, 2-3 saatlik takipten sonra durumu stabil olanlar, evlerine gidebilmektedir.

Gebelik gerçekleşen hastaların rutin takipleri, antenatal ve perinatal genetik (amniosentez, koryon villus örneklemesi, kordosentez gibi) testleri ve doğum da yine yine aynı merkezde yapılmaktadır.

 

Aşılama Yöntemi Nedir?
Aşılama yöntemi, bir yıl boyunca düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik oluşmaması durumunda uygulanan bir yardımcı üreme yöntemidir. Basit ve hızlı bir yöntem olan aşılamanın uygulanabilmesi için erkekte sperm, kadında yumurta üretiminin olması gerekmektedir.

Aşılama (IUI): Erkekten spermler alınır, yıkama ve diğer hazırlık aşamalarından sonra en hareketli olanlar konsantre edilerek özel bir kateter aracılığıyla kadın rahmine yerleştirilir. Aşılamada laboratuvar ortamında dölleme işlemi yapılmaz. Tüp bebekten temel farkı sadece spermlerin rahimin içine enjekte edilmesi olan aşılama yöntemi ile gebelik şansı %10-25 arasında değişmektedir.

 

Aşılama İşlemi Nasıl Uygulanır?

Aşılama tedavisinin uygulanabilmesi için öncelikle çiftin üreme probleminin tespit edilmesi gerekmektedir. Anne adayı jinekoloji uzmanı, baba adayı üroloji uzmanı tarafından muayene edilir. Aşılama tedavisinin uygun görülmesi durumunda, anne adayı adetinin 3. gününde doktoruna muayene olur. Bu muayenede yumurtalıkların durumu kontrol edilir ve gerekli görülmesi halinde hormon ilaçları ile yumurtalıkların büyütülmesi işlemine geçilir. Doktor tarafından verilen hormon hapları veya iğneleri 5 ila 7 gün süresince kullanılır. Bu sürenin ardından bir kez daha vajinal muayene ile yumurtaların sayısı ve boyutları kontrol edilir. Eğer döllenme için uygun aşamadaysalar cilt altından uygulanan çatlatma iğnesi yapılır ve aşılama işlemine geçilir. Baba adayından alınan spermler laboratuvar ortamında incelenir. En kaliteli ve gebelik elde etme olasılığı en yüksek olan spermler seçilerek bir katater yardımıyla rahim içerisine transfer edilir.

 

Aşılama Kimlere Uygulanabilir?

Aşılama işleminin uygulanabilmesi için baba adayında işlenebilecek özellikte sperm olması ve anne adayının yumurta gelişiminde sorun olmaması gerekmektedir. Eğer kadında, polikistik over hastalığı gibi yumurtlama fonksiyon bozukluğuna bağlı sorunlar ya da erkekte sperm hareket ve sayısında hafif düşüklük saptandıysa aşılama tedavisine başvurulabilir. Bununla birlikte, açıklanamayan infertilite olguları veya vajinismus gibi nedenlerden dolayı hekime başvuran hastaların tedavisinde de aşılama işleminden yararlanılmaktadır.

 

Aşılama İşlemi Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aşılama işlemi öncesi hem kadının hem de erkeğin mutlaka uyması gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

 

Erkeğin Dikkat Etmesi Gerekenler:

Spermin verimli olması için son 48 saat içerisinde sigara, alkol, uyuşturucu veya ilaç alınmamalıdır. Bu tarz maddelerin spermin yapısını ve hareketliliğini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

 

Kadının Dikkat Etmesi Gerekenler:

Aşılama uygulanacak kadının tedavi sırasında vajinal bir enfeksiyon geçirmiyor olması, herhangi bir vajinal ilaç, krem veya losyon kullanmaması gerekmektedir.

 

Kent Sağlık Grubu İzmir Tüp Bebek Merkezi

 

Mikroenjeksiyon (ICSI) Nedir?
Mikroenjeksiyon, daha ziyade erkekten kaynaklanan infertilite probleminin tedavisinde kullanılan bir dölleme yöntemidir. Sperm sayısı az, sperm hareketliliği düşük ya da sperm yapısal bozukluğu olan hastalar mikroenjeksiyon yöntemiyle başarılı olabilmektedir. Tüp bebek tedavilerinde laboratuvarda dölleme aşamasında iki farklı yöntem kullanılır. Bunlar, klasik tüp bebek yöntemi (IVF) ve mikroenjeksiyon yöntemidir. Her iki uygulamada da ilk tedavi aşamaları aynı iken aralarındaki tek fark, dölleme aşamasıdır. Klasik tüp bebek yönteminde, yumurta ve sperm hücreleri aynı ortama bırakılır ve sperm hücresinin yumurtayı kendi kendine döllemesi beklenir. Mikroenjeksiyon yönteminde ise en iyi olan sperm hücresi IMSI veya Mikroçip ile seçilir ve yumurtanın içerisine enjekte edilir, böylelikle döllenme şansı artırılmış olur.

 

Mikroenjeksiyon Kimlere Uygulanır?

• Sperm sayısının çok az olduğu durumlarda ya da azospermi hastalarında,
• Sperm şeklinde (morfolojisinde) bozukluk olması halinde,
• Daha önce klasik tüp bebek yöntemi (IVF) uygulanmış ancak başarı elde edilememiş çiftlerde,
•Preimplantasyon genetik tanı (PGD) uygulanacak hastalarda,
• Sebebi bilinemeyen infertilite problemi yaşayan çiftlerde uygulanır. 
 

 

Mikroenjeksiyon Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

Klasik tüp bebek yöntemiyle karşılaştırıldığında, mikroenjeksiyon tekniğinde döllenmenin gerçekleşme olasılığı çok daha yüksektir. Sperm sayısı ve kalitesi düşük olan hastalarda IVF yerine kullanılan mikroenjeksiyon sağlıklı gebelik imkanı sunmaktadır.

 

IMSI Nedir?
IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) tüp bebek tedavilerinde, spermin büyütülerek detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan, başarı oranlarını arttıran bir tekniktir. Bir merkezde IMSI tekniğinin uygulanabilmesi için gerekli teknolojik donanım olması gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizde pek çok vakada klasik mikroenjeksiyon yerine IMSI uygulanmaktadır. Merkezimizde IMSI tekniği, rutin olarak kullanılmaktadır. Rutin bir mikroenjeksiyon uygulamasında sperm mikroskop altında 200 kat büyütülürken IMSI yöntemi ile 8.000 kata kadar büyütülebilmektedir. Böylece spermin taşıdığı pek çok yapısal problem tespit edilebilmekte ve seçilen en sağlıklı sperm ile sağlıklı embriyo oluşma oranı artmaktadır.

 

IMSI Yönteminin Avantajları Nelerdir?

IMSI tekniği sayesinde daha iyi embriyo gelişimi, daha yüksek gebelik oranları tespit edilmiştir. Özellikle,

• Sperme bağlı bir problem tespit edildiğinde,

• Kaliteli yumurta olmasına karşın gebeliğin oluşmadığı durumlarda,

• Tekrarlayan düşüklerin yaşandığı durumlarda,

• Sebebi bilinmeyen infertilite vakalarında,

• Başarısız tüp bebek denemelerinin yaşandığı hastalarda,

• Yumurta sayısının az olduğu hastalarda, IMSI tekniği başarıyı artırmak için kullanılabilecek önemli bir yardımcı araç olarak karşımıza çıkıyor.

 

Mikroçip Nedir?
Mikroçip teknolojisi, günümüzde tüp bebek tedavilerinde kabul görmüş sperm seçim yöntemlerinden bir tanesidir. Diğer sperm seçim yöntemleri ile kıyaslandığında normal fizyolojiyi taklit etmesi nedeniyle daha doğal bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Popüler adıyla ‘Çip Bebek’, aşılama veya tüp bebek yönteminde sperm ayıklanması için kullanılabilen bir tekniktir.

 

Mikroçip ile Sperm Seçilmesi Nasıl Yapılır?

Mikroçipli tüp bebek tedavisinde, klasik tüp bebek tedavisiyle benzer süreçler izlenir. Tedavinin farklılaştığı nokta, laboratuvar ortamında spermlerin seçildiği aşamadır. Klasik bir tüp bebek tedavisinde işlem günü alınan sperm örneği, dakikada 1.500-2.000 devir yapan santrifüj denen özel bir cihaza konarak yıkama ve çöktürme işlemi yapılır. Ancak gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, yüksek devirli döndürme işleminin sperm hücrelerinin taşıdıkları genetik yapıda (DNA) kırılmalar ve hasarlar oluşabildiğini göstermiştir. Mikroçip, tüm bu yıkama, döndürme ve çöktürme aşamalarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ve en sağlıklı sperm hücrelerinin doğal sürece çok yakın bir yaklaşım ile elde edilebildiği bir yöntemdir.

 

Mikroçip teknolojisiyle sperm hücreleri özel olarak tasarlanmış bir solüsyon içerisinde mikro- kanalcıklardan geçerek sanki doğal ortamda tüplere ve oradan da yumurta hücresine ulaşmaya çalışıyor gibi yarışır. Yarışı önde bitiren spermler, yumurtayı en yüksek dölleme şansı olan spermlerdir. Bu şekilde sperm seçimi doğala en yakın şekilde yapılmış olur. Mikroçip teknolojisi, özellikle düşük kalitede sperm üretimi görülen, erkeğe bağlı kısırlık tedavisinde kullanılabilen bir yöntemdir. Yöntem en sağlıklı sperm seçimi ilkesine dayandığı için, tedavi süresince ihtiyaç duyulduğunda pek çok ek yöntem ve test ile birlikte de uygulanabilir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 27 Nisan 2022 - 15:45