Penil Protez İmplantasyonu - Üroloji - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 7 dakikada okuyabilirsiniz.

Penil Protez İmplantasyonu

Penil protez yerleştirilmesi operasyonları, peniste sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) gelişen hastalara, ilaçlı tedavide yanıt alınamayan durumlarda uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu sorun, değişik şekillerde olmak üzere 40–70 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 52’sinde görülmektedir. 

 

kent sağlık grubu üroloji erkek sağlığı

 

Penil Protez İmplantasyonu Öncesi Uygulanan Girişim veya Tetkikler

Sertleşme bozukluğu, ilaç tedavileri veya bazı damar ameliyatları ile giderilemediğinde veya bu ilaçların ya da ameliyatların sakıncalı olduğu ya da yararlı olamayacağı önceden saptanan durumlarda penil protez yerleştirme ameliyatları yapılmaktadır. Böyle bir ameliyat öncesi rutin kan tetkikleri yanında penisteki kan akışı hakkında bilgiler elde etmek amacıyla özel bir ultrason kullanılmaktadır. “Renkli Doppler Ultrasonografi” adı verilen cihazla yapılan ölçümler, penisteki kanlanma bozukluğunu net olarak göstermektedir. Peyronie hastalığı olarak bilinen, penis içinde çoğunlukla ele gelen sertleşmiş tabakaların oluştuğu ve peniste ağrılı bir süreçle başlayan, sertleşme anında peniste eğrilik yapan hastalıkta eğer sertleşme güçlüğü başlamışsa penis içine enjekte edilen bir ilaçla özel bir test yapılabilir. Bu testin sonucu da protez yerleştirilmesi için tanısal olarak kullanılmaktadır.

 

Penil Protez İmplantasyonu Endikasyonları

Ameliyat, tek başına kişinin hayati fonksiyonları için değil, sağlıklı cinsel yaşamı, iyi bir yaşam kalitesi, sosyal ve ruhsal durumu için gerekmektedir. Penil protezi yerleştirme ameliyatı, daha önceki ilaç veya cerrahi uygulamalardan fayda görmemiş veya bu uygulamaların yapılamadığı ya da bu uygulamaların hastaya yararlı olmayacağı önceden belirlenmiş hastalara uygulanabilir. Bununla birlikte yukarıda tanımlanan Peyronie hastalığı gibi özel bir durumda da eğer hastalık yeterince uzun bir süredir varsa beraberinde sertleşme sorunu oluşmuşsa penis protezi yerleştirme ameliyatı yapılabilir.

 

Penil Protez Uygulamasının Tipi, Yapısı ve Amacı

Penis protezleri, sertleşme bozukluğu bulunan erkeklerde son tedavi seçeneği olarak ameliyatla penis içine yerleştirilmek üzere üretilmiş malzemelerdir. Temel olarak iki grup penis protezi vardır. Birinci gruptaki protezler üzeri silikonla kaplanmış bir metalden oluşan, sürekli sert kalan ancak eğilip bükülme özelliği olan protezlerdir. İkinci grup protezler ise silikondan üretilmiş ve şişirilebilip söndürülebilen mekanizmaya sahip iki ya da üç parçalı cihazlardır.

 

Birinci gruptaki protezlerin daha ekonomik olmaları yanında cerrahi yöntem ve hasta kullanımı açısından daha kolay olması avantajları arasında yer almaktadır, ancak bu protezlerin sürekli sert olması doğallıktan uzak olarak görülebilmektedir. Özellikle bazı meslek gruplarında ve sportif faaliyetlerde bazı bireylerde bu şekilde sürekli sert kalan protezler sosyal uyum problemleri yaratabilmektedir. İkinci gruptaki protezlerin ise şişirilip indirebilmesi onlara daha doğal bir fonksiyon özelliği kazandırmaktadır, ancak bu gruptaki protezlerin maliyet, kullanım güçlüğü ve mekanik bozukluklar gibi dezavantajları bulunmaktadır.

 

Ameliyat sonrasında, cerrahi öncesinde penisin duyusu, orgazm yeteneği ve ejakülasyon (boşalma) fonksiyonu normal ise protez yerleştirilmesi sonrasında da bu fonksiyonlar devam etmektedir. Protez sadece cinsel uyarıdan bağımsız yukarıya doğru açılanarak penisin sert hale geçmesini sağlamaktadır. Protez cerrahisinin amacı bu sertliği ve peniste yukarıya doğru açılanmayı sağlamaktır. Bunun dışında penis protezi yerleştirilmesi penis boyu ya da çapında bir artış sağlamaz veya kişinin cinsel isteğini direkt olarak etkilemez.

 

Ameliyatın Süresi ve Hastanede Kalış Süresi

Bu ameliyat, yerleştirilecek protezin tipine göre 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişmektedir. Operasyon sırasında doku çıkarılmamaktadır, ciddi kan kaybı olma olasılığı neredeyse bulunmamaktadır. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi, hastanın ağrı ve yara iyileşmesi durumuna göre 2 ila 5 gün arasında değişmektedir. Antibiyotiklerin koruyucu olarak enjeksiyonla veriliyor olması da bu süreyi uzatabilmektedir. Torbalarda bir miktar şişlik ve genital bölgede cilt altında morarmalar olabilir ancak bu yan etkiler zamanla kendiliğinden kaybolmaktadır.

 

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Hastaneden çıktıktan sonra 1 hafta kadar yara yerine su temasının olmaması ve yara yerinin çok temiz tutulması gerekmektedir. Ayrıca, en az 4 ila 6 hafta cinsel ilişkide bulunulmaması gerekmektedir. Bu sürenin sonunda ameliyatı yapan doktor tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra cinsel ilişkiye izin verilmektedir. Yüksek ateş, uzayan ağrı, yara yerinde akıntı, peniste şişlik ve kızarıklık, idrar yapamama veya idrar yapma güçlüğü gibi durumların varlığında mutlaka, ameliyatı yapan doktora vakit kaybetmeden başvurulması gerekmektedir.

 

Penil Protez İmplantasyonunun Riskleri, Komplikasyonları ve Sonuçları

Penis protezi yerleştirme ameliyatı sırasında penis içindeki bazı tabakalarda yırtılmalar gelişebilmektedir. Bu durum onarılarak işleme devam edilebilmektedir. Diğer bir risk ise idrar kanalında zedelenmedir. Böyle bir durumda idrar sondası takılarak işlem daha sonraki bir zamana ertelenmektedir.

 

Protez ameliyatlarının en önemli komplikasyonu enfeksiyondur. Ameliyattan bir gün önce ameliyat bölgesinin temizliğini sağlayan uygulamalar ve enjeksiyon şeklinde verilen geniş kapsamlı antibiyotikler ile enfeksiyondan korunmaya çalışılmaktadır. Antibiyotiklere ameliyat sonrası en az 5 gün daha devam edilmektedir. Ancak tüm tedbirlere rağmen protez enfeksiyonu yüzde 1 ila 10 arasında görülebilmektedir. Şeker hastaları ile omurilik zedelenmesi olan hastalarda enfeksiyon riski daha fazla bulunmaktadır. Enfeksiyon görüldüğünde antibiyotikler tekrar başlanıp, protez çıkartılmaktadır. Yeni bir protez, hastanın durumuna göre penis içindeki yapılar antibiyotik içeren sıvılarla iyice temizlenerek aynı seansta konulabileceği gibi 6 ay sonra da konulabilmektedir. Protez, yüzde 1 ila 3 oranında çevresini saran dokuyu zamanla erozyona uğratarak vücut dışına çıkabilmektedir. Bu durumda protez çıkartılır ve daha sonra ikinci bir operasyon ile yeni bir protez yerleştirilmektedir.

 

Şişirilebilen protezlerde yüzde 10 ila 15 arasında görülen mekanik sorunlar da önemli komplikasyonlar arasında yer almaktadır. Belli bir süre sonra gelişen bu mekanik sorunlar arasında, protezi şişiren sıvıda azalmaya yol açan kaçaklar başta gelmektedir. Bu ve benzeri mekanik sorunlar nedeniyle protezlerin tamamı veya bazı parçalarının değiştirilmesi gerekebilmektedir. Özellikle bölgesel (belden aşağıya) anestezi sonrasında geçici olarak idrar yapamama gibi bir sorun da yaşanabilmektedir. Böyle bir durumda birkaç gün idrar sondası konulması gerekebilmektedir. Bölgesel anestezi sonrasında bacaklarda uzayan hissizlik, tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi sorunlar da izlenebilmektedir. Sürekli sert kalan protezler özellikle prostat hastalığı gibi idrar yapma güçlüğü bulunan kişilerde ileride yapılacak idrar yolu girişimlerini güçleştirmektedir. Bu kişilerde, söndürüldüğünde idrar yoluna tanısal veya tedavi amaçlı girişlere izin veren, şişirilebilen protezler tercih edilmesi önerilmektedir.

 

Penil Protez İmplantasyonunun Avantajları ve Beklenen Sonuçları

Bu tedavi uygulandığında hastaların istedikleri zaman cinsel ilişkiye girebilmeleri ve ilişkiyi yeterince devam ettirebilmeleri gibi avantajları bulunmaktadır. Eşlerinin tatmini açısından da bu tedavi seçeneği diğer tedaviler arasında birinci sırada yer almaktadır. Bununla birlikte özellikle şişirilebilen protezlerin kolayca kullanılabilmesine alışmak ve penisin içindeki bu yeni yabancı cismin varlığını benimsemek için bir süre geçmesi gerekebilmektedir. Hastalar, protezlerini tamamen yadırgadıklarında, beklentilerine ulaşamadıklarında veya ileri derecede rahatsız olduklarında, bu protezler bir cerrahi girişim ile çıkartılabilmektedir. Zaman içinde protez tipi veya modelinde değişiklik yapılması imkan dahilinde bulunmaktadır.

 

Penil Protez İmplantasyonu Uygulaması Reddedildiğinde Hastalığın Yaratabileceği Sonuçlar

Bu tedavi reddedildiğinde kişinin genel sağlık durumunu bozan ya da hayati tehlike yaratan herhangi bir sonuç gözlenmemektedir. Ancak cinsel işlevin yerine getirilememesi erkekte sosyal ve ruhsal sorunlar yaratmaya devam etmektedir.

 

Penil Protez İmplantasyonuna Alternatif Tedavi Seçenekleri ve Bunların Avantajları, Dezavantajları, Riskleri, Komplikasyonları

Protez cerrahisi, daha önceden denenmiş ilaç ve diğer cerrahi tedavilerden fayda görmeyen hastalarda uygulandığı için bu grup hastalarda alternatifi olmayan bir tedavi yöntemidir. Hasta tercihi nedeniyle direk olarak protez cerrahisine yöneliyorsa, peniste sertleşmeyi sağlayabilecek çeşitli ilaç tedavilerinin de olduğu vurgulanmaktadır. Bu ilaçlar arasında öncelikli olarak ağızdan alınan ilaçlar denenmektedir. Ağızdan alınan ilaçlardan fayda görülmemesi durumunda penise direkt olarak enjeksiyon ile verilen veya idrar yolu içine krem şeklinde sıkılan ilaçlar denenebilmektedir. Bu ilaçlar genellikle çok ucuz olmayan ve özellikle koroner arter hastalığı nedeni ile ilaç kullanan bireylerde bazı göz dibi hastalıklarında ve yakın zamanda kalp krizi, inme gibi hastalıklar geçirmiş kişilerde sakıncalar yaratabilmektedir. Ayrıca penis içine enjeksiyonla ilaç verilmesi, bir süre sonra ilaca ve enjeksiyona bağlı olarak penis içindeki süngerimsi yapılarda bir çeşit sertleşmeye ve bozulmaya yol açabilmektedir. Ayrıca ilaç tedavilerinin tamamında bir süre içinde dozu artırma gerekliliği doğabilmektedir. Bazı ilaçlar ise etkinliğini zaman içinde tamamen kaybedebilmektedir.

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 29 Nisan 2022 - 10:44