Vezikoüreteral Reflü - Üroloji - Tıbbi Birimlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 2 dakikada okuyabilirsiniz.

Vezikoüreteral Reflü

Vezikoüreteral reflü, mesaneden idrarın tekrar böbrek kanalı ve böbrek içerisine geri kaçışı demektir. Bu durum, kendisini tekrarlayan idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları ile belli edebilir. Özellikle böbreğin tekrarlayan enfeksiyonları, kalıcı böbrek hasarına ve ciddi vakalarda böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren ve sebebi açıklanamayan ateşlenmeleri olan bebek ve çocuklarda vezikoüreteral reflü mutlaka araştırılması gerekmektedir. Aileler ve bazı hekimler tarafından yapılan en büyük hata çocuğun ateşli durumunu hemen boğaz iltihabına bağlayıp körlemeye antibiyotik tedavisi uygulanmasıdır. İdrar şikayeti olsun olmasın, sık sık ateşlenen çocuklar idrar yolu enfeksiyonu açısından araştırılmalı ve gerekirse vezikoüreteral reflü açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

üroloji kent hastanesi

 

Vezikoüreteral reflü saptanmış çocukların kardeş veya kardeşlerinde de görülme olasılığı daha yüksektir. Vezikoüreteral reflü tanısı alan çocuklara koruyucu tedavi başlanır ve bu çocukların büyük çoğunluğunda reflü ameliyata gerek olmadan kendiliğinden düzelmektedir. Ancak koruyucu tedaviye rağmen idrar yolu iltihabına sebep olan ve yeterli süre beklenmesine karşın kendiliğinden düzelmeyen veya böbrek hasarı yaratan reflüde cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Günümüzde ameliyat yöntemi olarak açık ve kapalı ameliyatlar, reflü tedavisinde kullanılmaktadır. Daha yeni teknikler olan kapalı ameliyatlar (endoskopik ya da laparoskopik) açık cerrahiye oranla daha konforlu ve ağrısız uygulamalardır. Deneyimsiz merkezlerde vezikoüreteral reflü ameliyatları böbreğin kaybına kadar gidebilen çok kötü komplikasyonlara sebep olabileceğinden, çocuk ürolojisinde uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulası gerekmektedir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 16 Haziran 2022 - 09:35