Yara Bakım Servisi - Tıbbi Birimlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane
Bu içeriği ortalama 5 dakikada okuyabilirsiniz.

Klinik Tanıtımı

İzmir Kent Hastanesinde en başta diyabetik ayak denilen şeker hastalığına bağlı gelişen yaraların tedavi edileceği kronik yaraların bakım ve tedavisi için özel ünite ve özel ekip oluşturuldu. Vücudumuzun yapısı, yaraları kendi kendine iyileştirecek şekildedir. Ancak bazı durumlarda yaraların iyileşme süreci uzayabilmekte ya da sekteye uğrayabilmektedir. Birkaç hafta boyunca kendi kendine iyileşmeyen yaralara kronik yara adı verilmektedir.


Yaraya bakım uygulayarak, iyileşebilmesi için uygun ortamı sağlamak gerekmektedir. Hastanemizde bu konu ile ilgili yara bakım servisinde tedavi hizmeti sunulmaktadır. Yara bakımı için, ilgili branş hekimlerimiz tarafından tedaviler düzenlenip gerekli önlemler alınmaktadır. Yara bakımının, profesyonel olarak yara bakımı eğitimi almış hekim ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

 

kent hastanesi yara bakımı diyabetik yara

 

Diyabetik Ayak Yaraları

Diyabetes Mellitus ya da genel bilinen adıyla ‘’Şeker Hastalığı’’ tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem hasta hem de sağlık bakım sistemleri için önemli  bir sağlık sorunudur. Diyabetin toplumda görülme sıklığı arttıkça diyabetik ayak hastalığının sıklığı ve önemi giderek artmaktadır. Diyabet hastalarında ayak, parmak ya da topuklarda oluşan yaralar ileri evre göstergesi kabul edilmektedir.


Gelişmiş ülkelerde diyabeti olan her altı hastadan birinde tüm yaşamları boyunca, ayaklarında ciddi sağlık problemleri oluşturan ve hayatı tehdit edebilen diyabetik ayak gelişme riski vardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ayak sorunları bundan çok daha fazladır. Çoğunlukla ciltte küçük, iyileşmeyen yara şeklinde başlayan ve derin dokuları da tahrip edebilen diyabetik ayak yaraları bazı hastalarda ayak, hatta bacak kaybına yol açabilmektedir. Tüm bunlar hayat kalitesinin bozulmasına, iş gücü kaybına, psikososyal travmaya ve sağlık bakım maliyetinin artmasına yol açmaktadır.


Lezyonlar, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakımı standartlarına ve kaliteli ayakkabı giyme gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Ayrıca kan şekeri kontrolünün uygun şekilde yapılmaması, sigara içmek, damarlarda dolaşım bozukluğu gibi durumlar diyabetik ayak gelişimini artıran risk faktörleri kabul edilmektedir. Enfeksiyon, bu yaralarının yarısından fazlasında karşılaşılan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklara yapılan harcamalardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.


Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonları, hastanın ayak bakımının sağlanması ve diyabetinin kontrol altına alınmasıyla çoğu kez önlenebilmektedir. Oluşmakta olan bir yaranın veya yara enfeksiyonunun erken dönemde saptanıp tedavi edilebilmesi kötü sonuçların ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bu ciddi sorunla başa çıkabilmek için uygun tanı, etkin tedavi ve takiplerinin yapılabilmesi ve ayak korumasının sağlanabilmesi için profesyonel bir ekibe, donanımlı bir hastaneye ve multidisipliner yaklaşıma gereksinim vardır.


Kent Hastanesi Diyabetik Ayak Kliniğimizde deneyimli ekibimizle hizmet verilmektedir. Diyabetik ayak yarası öncelikle diyabetik ayak ve yara bakım polikliniğinde hekim tarafından görülmekte, gerekli durumlarda vasküler cerrah, ortopedi ve plastik cerrah tarafından değerlendirilip, ardından şeker hastalığının kontrolü amacıyla dahiliye/endokrinoloji uzmanına yönlendirilmektedir. Yara enfeksiyonu tespit edilen hastaların takip ve tedavisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yapılmaktadır.

 

Kronik Yara Tedavisine Özel Birim

İzmir Kent Hastanesinde kronikleşen yaraların bakım ve tedavileri için özel bir birim kurduk. Başta diyabetik ayak denilen şeker hastalığına bağlı gelişen yaraların tedavisi ilgili branştan yara eğitimi almış hekim ve hemşireler tarafından gerçekleştiriliyor. Özel bir Yara Bakım ve Tedavi Ünitesi, bu sorunla baş etmeye çalışan insanlar için çok önemli. Şöyle ki; Vücudumuz meydana gelen herhangi bir yarayı kendi kendine iyileştirecek şekilde kodlanmıştır. Ancak vücut çeşitli hastalıklar nedeniyle yaraları tedavi edemiyor. Birkaç haftada kendi kendine iyileşmeyen yaralar da kronikleşiyor. Kronik yara denildiğinde akla ilk şeker hastalarında görülen ve diyabete bağlı iyileşmesi çok uzun zaman alan ayak, parmak ve topuklarda oluşan yaralar geliyor. Gelişmiş ülkelerde diyabeti olan her altı hastadan birinde tüm yaşamları boyunca, ayaklarında ciddi sağlık problemleri oluşturan ve hayatı tehdit edebilen diyabetik ayak gelişme riski vardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ayak sorunları bundan çok daha fazladır. Çoğunlukla ciltte küçük, iyileşmeyen yara şeklinde başlayan ve derin dokuları da tahrip edebilen diyabetik ayak yaraları bazı hastalarda ayak, hatta bacak kaybına yol açabilmektedir. Tüm bunlar hayat kalitesinin bozulmasına, iş gücü kaybına, psikososyal travmaya ve sağlık bakım maliyetinin artmasına yol açmaktadır. Lezyonlar, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakımı standartlarına ve kaliteli ayakkabı giyme gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

 

Ayrıca kan şekeri kontrolünün uygun şekilde yapılmaması, sigara içmek, damarlarda dolaşım bozukluğu gibi durumlar diyabetik ayak gelişimini artıran risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Enfeksiyon, bu yaraların yarısından fazlasında karşılaşılan bir sorun olarak karsımıza çıkmaktadır. Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonlarının tedavisi için yapılan harcamalar, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklara yapılan harcamalardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonları, hastanın ayak bakımının sağlanması ve diyabetinin kontrol altına alınmasıyla çoğu kez önlenebiliyor. Oluşmakta olan bir yaranın veya yara enfeksiyonunun erken dönemde saptanıp tedavi edilebilmesi kötü sonuçların ortaya çıkmasına engel olabilmektedir. Bu ciddi sorunla basa çıkabilmek için uygun tanı, etkin tedavi ve takiplerinin yapılabilmesi ve ayak korumasının sağlanabilmesi için profesyonel bir ekibe, donanımlı hastaneye ve multidisipliner yaklaşıma gereksinim vardır. Yara Bakım ve Tedavi Ünitemizde başta diyabetik ayak olmak üzere kronikleşen her çeşit yaraya iyileştirici uygulamalar yapıyoruz. Diyabetik ayak yarası öncelikle bu birimimizde hekim tarafından görülüyor. Gerekli durumlarda damar cerrahı, ortopedi ve plastik cerrah tarafından değerlendiriliyor, ardından şeker hastalığının kontrolü amacıyla dahiliye/endokrinoloji uzmanına yönlendiriliyor. Yara enfeksiyonu tespit edilen hastaların takip ve tedavisi de enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından yapılıyor.

 

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 01 Temmuz 2022 - 12:14