Hasta Navigatörü - Onkoloji Merkezi - Tıbbi Merkezlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

kent hastanesi kanser tedavisi

 

Kanser, bireyi ve ailesini bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan etkileyen, hastanın ve yakın çevresinde bulunan bireylerin yaşamını, beklentilerini ve değerlerini değiştiren bir hastalıktır. Kanserin tanı alma sürecinde şaşkınlık yaşayan hasta, aynı zamanda tedavi ile ilgili randevularını planlamak ve tanıyı kabullenmek zorundadır. 

 

Hastaların bu zorlu kriz dönemine pozitif uyum sağlayabilmeleri ve içinde bulundukları durumu doğru algılayabilmeleri için, onlara rehberlik eden bir profesyonele ihtiyaçları bulunmaktadır. Kent Onkoloji Merkezinde sunulan ‘Hasta Navigatörü’ hizmeti ile hastalarımızın ihtiyaç duyduğu bu bakımı sağlamaya çalışmaktayız. 

 

Doktor randevularını ayarlamak, bakım ve tedavi seçeneklerini açıklamak, hastaların doktor ziyaretleri sırasında onlara eşlik etmek, hasta navigatörünün taşıdığı sorumluluklar arasında yer almaktadır. Navigator hemşirenin önemli sorumluluklarından bir diğeri de diğer sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmaktır. Onkoloji alanında Navigasyon Hemşirelerinin bakıma katılmasının sonucunda kanserin/kanser tedavisinin yan etkilerine ve komplikasyonlarına daha erken müdahale edilebilmektedir.