PET-CT - Onkoloji Merkezi - Tıbbi Merkezlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

kent hastanesi kanser tedavisi

 

PET/CT dokular ve organlar hakkında metabolik ve anatomik bilgiyi bir arada ve tek bir çekimde elde etmeyi sağlayan, PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir Nükleer Tıp görüntüleme yöntemidir. PET/CT insan vücuduna verilen pozitron yayıcı radyofarmasötiklerin yaydığı ışınları saptayarak vücut içinde dağılımını üç boyutlu olarak görüntüler. PET/CT ile vücudun fonksiyonel-metabolik aktivitesi ve yapısal (anatomik) özellikleri aynı anda tek bir inceleme ile gösterilebilmektedir. Bu özelliği ile PET/CT birçok patofizyolojik durum ve hastalıkta henüz yapısal değişikliklerin oluşmadığı dönemde metabolik değişikliklerin tespiti ile erken tanıda önem kazanmaktadır. 

 

PET/CT kanser hastalıklarının erken teşhis ve takibinde, vücuttaki herhangi bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğunu belirlemede, kanser nüks ve metastazlarını saptamada, tedavi planlamada (evrelendirme, radyoterapi planlama, biyopsi yeri seçimi), tedavi gören kanser hastalarının tedaviye yanıtlarının saptanmasında ve canlı tümör hücresi mevcudiyetinin belirlenmesinde çok önemli rol oynamaktadır.