Tümör Konseyi - Onkoloji Merkezi - Tıbbi Merkezlerimiz - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

kent hastanesi kanser tedavisi

 

Kanser her bireyde faklı seyreden bir hastalıktır. Kent Onkoloji Merkezi’nde yapılan konseylerde hastaların tedavisi ile ilgilenen tüm branşlardaki uzmanların ortak görüşünün alınarak, en ideal ve en etkin tedavi planının belirlenmesini amaçlanmaktadır. 

 

Kent Onkoloji Merkezimizde her hafta düzenli gerçekleşen Tümör Konseylerinde yeni kanser tanısı almış ya da tedavi planında değişiklik yapılması gereken hastaların durumları görüşülmektedir. Her Tümör Konseyi; medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, ilgili cerrahi branş doktorları (göğüs cerrahisi, genel cerrahi, meme cerrahisi, beyin cerrahisi, ürolog ve jinekolog vb. gibi) nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik alanlarında deneyimli hekimlerimizin katılımıyla gerçekleşir.

 

Tümör Konseyinde, hastanın durumu ve hastalığın evresi göz önüne alınarak, kılavuzlar ve son bilimsel çalışmalar ışığında hastanın tanı ve tedavisi tartışılır, kararlaştırılır.

 

Konseylerde alanında uzman birden fazla hekimin görüşünün alınması, ortak bir fikir ile hastaya özel yol haritası oluşturulması hasta açısından avantaj sağlamaktadır. Hastalarımız multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanan tedavi planına sahip olmaktadır. Böylece diğer branşlardaki doktorları gezmeden hastalıkları ile ilgili en doğru tedavi yöntemini belirlemede zaman kazanmaktadır.