Hemşirelik Hizmetleri - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Hemşirelik Hizmetleri

2004 yılından bugüne Kent Hastanesi, tıbbi başarılarıyla yalnızca İzmir ve Ege Bölgesi değil, çevre ülkelerde de adından söz ettirmiş bir sağlık kuruluşudur.

İzmir’de “Sağlığın Kenti” olan Kent Hastanesi Çiğli’de hizmet vermektedir. Ayrıca bünyesinde kentin merkezinde 3.000 m2’lik kapalı alanda hizmet veren Kent Alsancak Tıp Merkezi bulunmaktadır.

Kent Hastanesi; özel bir hastane olarak yalnızca üniversite hastanelerinde verilebilen üst düzey tanı ve tedavi olanaklarının sunması, çoğunluğu akademisyen olan hekim kadrosuyla zor cerrahi işlemlerin başarıyla uygulanabilmesi, ileri teknik altyapısıyla sağlıkta öncü bir kuruluştur.


Hemşirelik Süreci Yönetim Modeli

2006 yılından bu yana uluslararası standartlardaki sağlık kurumlarına verilen ve saygınlığı tartışılmaz olan JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgesi bulunmaktadır. JCI akreditasyonu kapsamında hemşirelik hizmetlerinin uluslararası modeller doğrultusunda yapılandırılmıştır. Kent Hastanesi hemşirelik hizmetlerinde, hasta bakımında ülkemizde de örnek alınan “Hemşirelik Süreci Yönetim Modeli” uygulanmaktadır ve süreçler bilimsel temellere dayandırılmaktadır.

Kent Hastanesi’nde hemşirelik hizmetlerinin en temel fonksiyonu, hastalara kesintisiz ve kaliteli hemşirelik hizmetinin sunulmasıdır. Hasta bakımları, hasta odaklı olarak yapılır. Hemşire başına düşen hasta sayısı, JCI akreditasyonu gereği uluslararası düzeyde kabul edilen oranlardadır.


Hemşirelik Fonksiyonları

Hastalar, Kent Hastanesi’ne yatış yaptıkları andan itibaren her vardiyada hemşireler tarafından sistemik yönden değerlendirilirler. Hastanın primer hemşiresi, saptanan sağlık problemlerine bağlı olarak sorunların giderilmesine yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve hasta dosyasına kaydeder. Ayrıca olası problemlerin gelişmemesi için de hedefler belirleyip, uygun bakım girişimlerini yerine getirir. Hasta bakımı ile ilgili uygulama sonucunu yeniden değerlendirir ve tüm değerlendirmeler hasta dosyasında kayıt altına alınır. Ayrıca hemşireler, hastaların hastaneye yatışından taburculuğuna kadar olan bütün süreçte hastanın ve ailenin eğitim ihtiyacına göre eğitimler vererek, psikolojik destek de sağlamaktadır.

Kent Hastanesi’nde hemşirelik hizmetlerinin kesintisiz, aynı kalitede verilebilmesi için hemşirelik uygulamaları ve bakımlarına ilişkin yazılı olarak talimat, prosedür ve standart bakım planları kullanılır. Böylece uygulamaların hastane genelinde standart olarak verilmesi sağlanmaktadır.


Hemşirelik Hizmetleri Organizasyonu

Hemşireler, sorumlu hemşirelere bağlı olarak çalışırlar. Sorumlu hemşireler ise Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlıdır. Kent Hastanesi’ndeki hemşirelik hizmetlerinin ayrıcalıklı noktalarından biri de Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nün doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmasıdır.

Kent Hastanesi’nde hemşirelerin alanları şöyledir:

• Yönetici Hemşireler
• Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
• Yoğun Bakım Hemşireliği
• Servis (Hasta Katları) Hemşireliği
• Ameliyathane Hemşireliği
• Sterilizasyon Hemşireliği
• Diyaliz Hemşireliği
• Acil Servis Hemşireliği
• Angiografi Hemşireliği
• Onkoloji Hemşireliği
• Poliklinik Hemşireliği
• Uygulama- Kontrol Hemşireliği
• Hasta Kayıtları Kontrol Hemşireliği
• Bebek Bakım Hemşireliği
• Emzirme Eğitim Hemşireliği
• Eğitim Hemşireliği
• Klinik Eğitim Hemşireliği
• Organ Nakli Hemşireliği

Kontrollü, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim şekliyle hemşirelik hizmetleri çalışanlarına doğrudan hasta bakımı ve mesleki uygulamalarda kontrol ve sorumluluk için izin verilir. Kalite çalışmaları doğrultusunda hem tıbbi hem de idari süreçlerin takip edildiği komitelerde, hemşire temsilcileri de yer alarak, kararlara hemşirelerin de katılımı sağlanır.

Hastanedeki hemşirelik hizmetlerinin organizasyonel yapısının bir parçası olarak, hizmetin yönetiminde, uygulamaların değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde hemşirelik hizmetlerine ait komiteler (Eğitim komitesi, hemşirelikte kalite değerlendirme komitesi vb.) yer alır.

Aynı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışan, hasta akımını destekleme sürecinde hemşirelik hizmetleri ile birlikte görev alan, bu konuda eğitim almış “yardımcı sağlık personeli” pozisyonu da mevcuttur.

İşe Alım

Profesyonel hemşirelik modelini benimseyen ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda hemşirelik hizmetleri veren Kent Hastanesi’nde hemşire olmak isteyen adayların mesleki olarak yeterliliğiyle birlikte bu hedefleri benimsemiş, güler yüzlü, ekip anlayışına yatkın, yeniliklere açık ve insan ilişkilerinde güçlü olması da beklenmektedir.
İşe alım esnasında mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapılmaktadır. İşe alım sonrası adaptasyon ve değerlendirme döneminde alanındaki uzman hemşireler tarafından rehberlik edilerek, öncelikle klinik eğitim hemşireliği refakatında çalışan hemşirelerimiz, yeterliliklerinin değerlendirilmesinden sonra primer hasta bakımında görev alırlar.
"İnsana verdiğimiz değere inanın" felsefesiyle çalışılan Kent Hastanesi’nde ekip anlayışının benimsendiği, güler yüzlü ve hasta haklarına saygılı olunduğu, profesyonel hizmet anlayışına hakimiyet ve kaliteli bakım, hemşirelik hizmetlerinin en temel hedefidir.


Eğitim Programı

Kent Hastanesi’nde hemşirelik hizmetleri için hazırlanmış olan eğitim programı, 3 aşamadan oluşur;

Genel Oryantasyon Eğitimi: Kent Hastanesi ile ilgili genel tanıtımın yer aldığı, temel eğitim programıdır.

Hizmet İçi Eğitimler: Kent Hastanesi’nde bakılan hasta gruplarına ve bu gruplardaki hemşirelik uygulamalarının yer aldığı eğitim programıdır. Eğitimin çeşitli aşamalarında yapılan testlerle hem eğitimin, hem de eğitime katılanların başarıları değerlendirilir.

Spesifik Eğitimler: Hemşirelerin çalışacakları bölüme özgü konulardan oluşan eğitimlerdir. Çeşitli alanlarda çalışan hemşirelerimizin çalıştıkları alanlara özgü spesifik uygulamaları ve hemşirelik faaliyetleri konusunda periyodik aralıklarla mesleki açıdan yeterlilik durumu değerlendirilir ve değerlendirme sonucu elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yeniden eğitim planlaması yapılır.

Tüm eğitimlerin sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilir ve kişilerin kişisel dosyalarında muhafaza edilir.

Kurum dışı eğitim, kongre, seminer vb. organizasyonlarda hastaneyi temsilen, ilgili alanlardaki hemşirelerimizin katılımı desteklenir.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü


Tangül Pekey
1972 Yılı Nazilli / Aydın doğumlu 1993 yılı İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksek Okulu mezunu.1993-98 Florence Nıghtıngale Hastanesi Kardiyoloji hemşireliği ve kat sorumlu hemşireliği görevinde bulunmuş.1998-2003 yılları arasında aynı hastanede Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü yapmıştır.

2003-2004 yılı arasında İzmir Özel Kent Hastanesinde JCI çalışmalarının yürütülmesine yönelik Kalite Geliştirme Hemşiresi olarak çalışmış olup 2004 yılı itibariyle halen aynı hastanede Hemşirelik Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.