Kanser Hastanesi Onkoloji Merkezi İzmir - Kent Sağlık Grubu | 0 850 222 53 68
Yükleniyor..

Kanser Hastanesi Onkoloji Merkezi İzmir

Kanser Tedavisinde Kent Onkoloji Merkezi & Houston Methodist Hospital Birlikte Daha Güçlüyüz

Kanser kelimesini ilk duyduğumuzda kulağımıza korkutucu gelse de, günümüz de yapılan çalışmalar, farklı tedavi yöntemleri, ilerleyen tıbbi teknoloji, yaratılan farkındalık ve en önemlisi erken teşhis ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Kent Onkoloji Merkezi de, tüm gelişmelerin takipçisi olan tecrübeli hekim kadrosu ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bakış açısı ile sizlerin yanında yer alarak kansere karşı savaşınızda “Birlikte Daha Güçlüyüz” diyor. 

onkoloji merkezi


Kent Onkoloji Merkezi olarak, hastalarımıza en etkin tanı ve tedavi hizmetlerini sunabilmek için dünyanın önde gelen kanser
tedavi merkezlerinden biri olan Houston Methodist Hospital ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle artık “Birlikte Daha Güçlüyüz” diyoruz.


Bu işbirliğinin amacı; hastalarımıza dünyada uygulanan en yeni tedavi yöntemlerini sunmak, yurt dışına gitmeye gerek kalmadan ikinci görüş alma olanağı sağlamak ve tedavi süreçlerinde hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltmektir.


Deneyimli hekim kadromuz, yenilikçi teknolojik alt yapımız, hasta odaklı hizmet anlayışımız ve kişiye özel tedavi yöntemlerimizle önceliğimiz daima sizsiniz.

onkoloji merkezi

Hasta Odaklı Tedavi 

Hastalarımızın güvenli, konforlu ve huzurlu bir şekilde tedavi görmesi Kent Onkoloji Merkezi olarak önceliğimizdir.


Her hasta farklıdır, uygulanacak tedavi yöntemi de buna paralel olarak değişmekte ve multidisipliner ekip yaklaşımı gerektirmektedir. Bu anlayıştan yola çıkan onkoloji merkezimizde, alanında uzman ekipler ile her hastanın teşhisine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen kişiselleştirilmiş tedaviler sunulmaktadır.


Kent Onkoloji Merkezi ekibi, farklı disiplinlerde görev alan uzman doktorlar ve hastalarımızın iyileşmeye odaklanabilmeleri için, destek sağlayabilecek hemşire, hasta navigatörü, diyetisyen, klinik psikolog vb. gibi bir çok sağlık uzmanından oluşmaktadır.

onkoloji merkezi

Hasta Navigatörü

Kent Onkoloji Merkezi’nde tanı ve tedavide sunulan yenilikçi hizmetlerin yanında “hasta navigatörü” uygulaması da sizi ayrıcalıklı kılar. Hasta navigatörü; hastalarımıza kapıdan girdikleri ilk andan taburcu olacakları zamana kadar her türlü tetkik ve tedavi aşamasında rehberlik eder; randevularının düzenlenmesinde, ilaç takibinde, doktora ulaşmak istendiğinde, beslenme ya da psikolojik desteklerin alınması gerektiğinde köprü olur, her soru ve soruna yanıt bulur.


onkoloji merkezi

Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Günümüzde kanser tedavisindeki başarı, hastaya, kanserin tipine ve uygulanan tedavi yaklaşımına göre değişmektedir. Kişiye özel multidisipliner tanı ve tedavi, bu konudaki en önemli adımdır. Bu yüzden de tedavi seçeneklerinin sunumunda, farklı disiplinlerden hekimlerin bir araya gelerek hasta için en uygun tedaviye karar verilmesi hayati önem taşımaktadır. Kent Onkoloji Merkezi’nde farklı disiplinlerde uzmanlaşmış hekimlerin bir araya gelmesiyle oluşan Tümör Konseylerinde, vakalara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu konseylerde hekimler, hastalar için kişiye özel tedaviler uygulamaktadır.


onkoloji merkezi

Houston Methodist Hospital Uzmanlarından İkinci Görüş

Kent Onkoloji Merkezi olarak sizlere her fırsatta “Birlikte Daha Güçlü” olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Her hasta gördüğü tedavinin doğruluğundan emin olmak, yurt dışında farklı tedavilerin uygulanıp uygulanmadığını, varsa nasıl bilgi edinip ulaşabileceğini öğrenmek ister. Kent Onkoloji Merkezi olarak sadece kendi merkezimizde değil, Türkiye’nin herhangi bir hastanesinde tedavi gören hastalara Houston Methodist Hospital tümör konseylerine ulaşmanın, onlardan “ikinci görüş” almanın kapılarını açıyoruz. Merkezimizden alacağınız hizmet doğrultusunda, normal koşullar da çok kapsamlı prosedürler gerektiren yurt dışından İkinci görüş alma hususunu sizin için kolaylaştırıyoruz.


onkoloji merkezi

Destekleyici Hizmetler

Hastalarımızın tedavileri esnasında yaşam kalitelerini artırmaya, oluşacak yan etkileri en aza indirgemeye yönelik ihtiyaç duyacakları destekleyici tedavi ve uygulamalar ile onların her zaman yanındayız.

• Tedaviye uygun, beslenme ve diyet programı

• Stres ve kaygı düzeyini azaltmaya, hayata sağlıklı ve pozitif düşünceler ile devam etmeye yönelik klinik psikolog desteği, nefes farkındalığı ve yoga terapisi

• Tedaviler esnasında oluşacak fiziksel sorunların çözümüne yönelik fizik tedavi rehabilitasyonu,

• Ağız ve diş sağlığına yönelik gerekli muayene ve tedavi planlaması

• Kemoterapi esnasında oluşabilecek saç dökülmelerinin önlenmesiney önelik saç derisi soğutma sistemi


onkoloji merkezi

Her hasta özel her oda konforluonkoloji merkezi

Medikal Onkoloji

Güçlü ve deneyimli Medikal Onkoloji hekim kadromuz, tedavi yöntemlerini ve tecrübelerini dünya ile eş zamanlı olarak hastalarımıza sunmaktadır.

Bölümümüzde, hastaların tanı ve tedavi süreçlerine; cerrahi, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, dahili bilimler ve bölümleriyle birlikte multidisipliner bir y aklaşım içerisinde tümör konseylerinde karar verilmektedir.

Medikal Onkoloji Bölümümüzde kanser teşhis ve tedavisinde en gelişmiş moleküler testler kullanılmaktadır. Bu şekilde hastanın tümörü kapsamlı bir şe kilde incelenmekte ve kişiye özgü bireyselleştirilmiş tedaviler uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde standart kemoterapi ve hormonoterapi uygulamaları yanında immünoterapi, aşı tedavisi, akıllı ilaçlar ve biyolojik ajanlar gibi en gelişmiş yöntemler kullanılmaktadır.


onkoloji merkezi

Radyasyon Onkolojisi

Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde, kanser tanısı almış hastaların tedavi ve takibi kişiye özel multidisipliner tedavi yaklaşımı ile dünya standartlarından gerçekleştirilmektedir. Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde, en gelişmiş radyoterapi ve radyocerrahi tedavi teknolojileri kullanılmaktadır.

TrueBeam radyoterapi cihazı ile tedavi sırasında görüntüleme ile tümöre istenilen yoğunlukta hızlı doz uygulaması yapılabilmekte ve bu işlem yapılırken çevredeki sağlam dokularda maksimum korunma sağlanmaktadır. Radyoterapi, kanser tedavisinde tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi öncesi veya sonrasında kemoterapiyle birlikte ya da ardışık olarak da uygulanabilmektedir.

Gamma Knife, beynin hastalıklı alanında herhangi bir kesiye gerek kalmadan girişim yapılmasına olanak sağlayan bir radyocerrahi işlemidir. Gamma Knife cerrahisinde temel, stereotaktik prensiplerden yola çıkılarak hastalıklı alanın bilgisayarlarla belirlenmesi ve gamma ışınları ile ışınlanmasıdır.

Bölümümüzde kanser tedavisinde kullanılan bir diğer radyoterapi tedavisi ise Brakiterapi’dir. Brakiterapi, kanserli hücrelerin bulunduğu yere doğrudan ışın verebilmek için vücudun içine küçük radyoaktif kaynakların yerleştirilmesidir. Bu yöntemle küçük volüme en yüksek doz verilirken normal dokular korunabilmektedir. Genellikle dışarıdan uygulanan tedaviye ek olarak uygulanır.


onkoloji merkezi

Nükleer Tıp

Hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalı olan nükleer tıp, fonksiyonel ve yapısal değerlendirmenin eşzamanlı yapılabildiği uygulamaları ile özellikle onkolojik hastalıkların teşhis, tedavi ve takibinde önemli bir yere sahiptir.

Kent Onkoloji Merkezi Nükleer Tıp Bölümü; moleküler tıp düzeyinde tanı ve tedavi uygulamalarının birbirini tamamladığı sistematik yaklaşım, konusunda en gelişmiş sağlık teknolojisinin kullanıldığı tesisler ve bilgi, beceri ile hastalıklarla sa vaşınızda yanınızdadır.

Kent Onkoloji Merkezi Nükleer Tıp Bölümü’nde sintigrafik tetkiklerin üst düzeyli 3 boyutlu görüntünlenmesini sağlayan bir adet gama kamera (SPECT/CT) cihazı ve bir ader PET/CT cihazı bulunmaktadır. Ayrıca radyoiyod tedavisinde, hastalarımızın kendilerini rahat hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek dizayn edilmiş 2 adet radyoaktif iyot tedavi odası bulunmaktadır.


onkoloji merkezi

Onkoloji Cerrahisi

Onkoloji cerrahisi, kanserli dokunun vücuttan çıkar tılması işlemidir. Bununla birlikte biyopsi, evreleme, semptomların giderilmesi ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması gibi amaçlar için de uygulanan bir yöntemdir.

Kanser cerrahisinin diğer ameliyatlardan en belirgin farkı; tümörün nüks etmemesi için tümöre mümkün olduğunca dokunmadan, delmeden ve özellikle tedavi edici kanser ameliyatlarında daima etrafta mutlaka sağlıklı doku bırakılarak tümörlü dokunun lenf bezleri ve etkilediği tüm yandaş organlar ile birlikte eksiksiz olarak çıkartılmasıdır.

Onkoloji cerrahisi için de multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir. Kent Onkoloji Merkezi'nde hastalar işlem öncesi ve sonrasında multidisipliner tümör konseylerinde değerlendirillmekte ve en iyi tedavi yöntemi belirlenmektedir.