Bakım Hizmetleri - Acıbadem & Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Kent sağlık Grubu hemşireleri hastalarını karşıladıkları andan itibaren hemşirelik hizmetleri ve bakımına olan ihtiyaçları açısından genel olarak değerlendirirler. Bu değerlendirmeler uluslararası hemşirelik uygulama standartlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca hastaların genel durumuna, kendine özel temel ihtiyaç ve tıbbi gereksinimlerine göre hizmet verilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler yapılırken hastanın durumuna uygun ve bütüncül değerlendirildiği bir hizmet sunulmaktadır. Profesyonel anlamda, belli ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sürdürülen hemşirelik hizmetleri sunumunda en temel yaklaşım; her hastanın farklı ihtiyaçlarının olabileceği bilinciyle şefkatle, anlayışla, hastaların her daim yanlarında olmaya çalışarak bakım almasını sağlamaktır. 

 

kent sağlık grubu

 

Hastaların ihtiyaçları hemşirelerin yetkinliklerine göre her vardiyada her hastaya bakım verecek olan hemşirelerle planlanmakta ve mesai bitimine dek hastalar aynı hemşire tarafından takip edilmektedir. Böylece hastaların gün içerisinde takip edilerek ihtiyaçları belirlenmekte ve bu doğrultuda yapılması planlanan tedavi ve bakım gibi uygulamaların takibi daha sistemli ve tek elden kontrol edilmektedir.  Yapılan tüm uygulamalar hemşireler tarafından hasta dosyasına kayıt altına alınmakta böylece diğer sağlık disiplinleriyle de bilgiler paylaşılmaktadır. 

 

Kent Sağlık Grubu hemşireleri, hastaların hastaneye yatışından taburculuğuna kadar olan bütün süreçte yanlarında yer almaktadır. Odalarda yer alan çağrı zilleriyle hastalar hemşiresine her an ulaşılabilecek durumdadır. Hemşireler, fiziksel olarak hastaların yerine getiremedikleri bakım ihtiyaçlarının karşılanması, hekim tarafından planlanan tedavilerin organize edilerek uygulanması, yapılacak olan tetkiklerle ilgili gereken bölümlerle koordinasyonun sağlanması, günde en az iki kez hastaların sistemik olarak genel değerlendirilmesi ve ihtiyaca göre uygun planlamanın ve bakımların yapılması, vital bulguların, hastanın genel durumunun ve ağrı değerlendirmelerinin belli periyotlarda takip edilmesi ve gerekli durumlarda diğer sağlık ekibinin bilgilendirilmesi gibi temel sorumluluklarla görev yapmaktadırlar. Aynı zamanda yatış süreci boyunca hasta ve yakınlarının eğitim ihtiyaçlarına göre de temel eğitimler hemşireler tarafından verilmektedir. 

 

kent sağlık grubu

Hemşirelik hizmetlerinin tüm bölümlerde koordineli işleyebilmesi için hemşirelik uygulamaları ve bakımlarına ilişkin yazılı kurallar ve standartlar kullanılmaktadır. Tüm çalışanlar bu konuda düzenli eğitim almaktadırlar. Böylece uygulamaların standart olarak verilmesi sağlanmakta, ayrıca verilen hizmetler de takip edilmektedir.

 

En temel görevi nitelikli bakım hizmeti sunmak olan Kent Sağlık Grubu hemşireleri, hastaların sağlığına bir an önce kavuşması için özveriyle hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan desteklenmesi için çaba göstermektedir. 

 

Bu içerik Acıbadem - Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 07 Mart 2023 - 16:58