Bakım Hizmetleri - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Kent Sağlık Grubu hemşireleri hastalarını karşıladıkları andan itibaren hemşirelik hizmetleri ve bakımına olan ihtiyaçları açısından genel olarak değerlendirirler. Bu değerlendirmeler uluslararası hemşirelik uygulama standartlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca hastaların genel durumuna, kendine özel temel ihtiyaç ve tıbbi gereksinimlerine göre hizmet verilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler yapılırken hastaya göre özelleştirilmiş ve hastanın bütüncül değerlendirildiği bir hizmet sunulmaktadır. Profesyonel anlamda, belli ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda sürdürülen hemşirelik hizmetleri sunumunda en temel yaklaşım; her hastanın özel olduğunun bilinciyle şefkatle, anlayışla, hastaların her daim yanlarında olmaya çalışarak en kaliteli bakımı almasını sağlamaktır. 

 

kent sağlık grubu

 

Hastaların ihtiyaçları hemşirelerin yetkinliklerine göre her vardiyada her hastaya bakım verecek olan hemşirelerle planlanmakta ve mesai bitimine dek hastalar aynı hemşire tarafından takip edilmektedir. Böylece hastaların gün içerisinde takip edilerek ihtiyaçları belirlenmekte ve bu doğrultuda yapılması planlanan tedavi ve bakım gibi uygulamaların takibi daha sistemli ve tek elden kontrol edilmektedir.  Yapılan tüm uygulamalar hemşireler tarafından hasta dosyasına kayıt altına alınmakta böylece diğer sağlık disiplinleriyle de bilgiler paylaşılmaktadır. 

 

Kent Sağlık Grubu hemşireleri, hastaların hastaneye yatışından taburculuğuna kadar olan bütün süreçte, 24 saat kesintisiz yanlarında yer almaktadır. Odalarda yer alan çağrı zilleriyle hastalar hemşiresine her an ulaşılabilecek durumdadır. Hemşireler, fiziksel olarak hastaların yerine getiremedikleri bakım ihtiyaçlarının karşılanması, hekim tarafından planlanan tedavilerin organize edilerek uygulanması, yapılacak olan tetkiklerle ilgili gereken bölümlerle koordinasyonun sağlanması, günde en az iki kez hastaların sistemik olarak genel değerlendirilmesi ve ihtiyaca göre uygun planlamanın ve bakımların yapılması, vital bulguların, hastanın genel durumunun ve ağrı değerlendirmelerinin belli periyotlarda takip edilmesi ve gerekli durumlarda diğer sağlık ekibinin bilgilendirilmesi gibi temel sorumluluklarla görev yapmaktadırlar. Aynı zamanda yatış süreci boyunca hasta ve ailenin eğitim ihtiyaçlarına göre de temel eğitimler hemşireler tarafından verilmektedir. 

 

kent sağlık grubu

 

Tüm bölümlerde hemşirelik hizmetlerinin aynı kalitede hizmet verilebilmesi için hemşirelik uygulamaları ve bakımlarına ilişkin yazılı kurallar ve standartlar kullanılmaktadır. Tüm çalışanlar bu konuda düzenli eğitim almaktadırlar. Böylece uygulamaların standart olarak verilmesi sağlanmakta, ayrıca verilen hizmetler de takip edilmektedir.

 

En temel görevi kaliteli ve kesintisiz bakım hizmeti sunmak olan Kent Sağlık Grubu hemşireleri, hastaların sağlığına bir an önce kavuşması için güler yüzle, empatiyle, şefkatle ve özveriyle hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan desteklenmesi için çaba göstermektedir.