İnsan Kaynakları - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Biz Kent Hastanesi Çalışanları;
Hasta memnuniyeti ve kaliteli hizmet vermeyi her şeyin üstünde tutar, eğitimin sürekliliğine inanır, lider ekibimizle yeni liderler yetiştirmeyi hedefler, Kent Hastanesi çalışanı olmaktan gurur duyarız. Hastanemizde geliştirdiğimiz bütün sistemlerde çalışanlarımızın temel sorumluluğu, kendini ve işini geliştirerek, kuruma ve kendine değer katmaktır. En değerli varlığımızın insan olduğu noktasından hareket etmekteyiz ve bu bakış açısı insan kaynakları politikamızın da temelini oluşturmaktadır.

 

kent sağlık grubu

 

İşe Alım

İşe alım sürecimizin amacı, insan kaynakları politikamız ile uyumlu, pozisyon için geçerli davranışsal ve mesleki bilgi, becerilere sahip, yenilikçi, takım çalışmasına inanan, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık, yetkin kişileri bünyemize kazandırmaktır. İşe alım sürecimizde adaylarımızı genel yetenek testleri ve bölüm bazlı mesleki yeterlilik testlerine tabi tutmaktayız. Bu süreç insan kaynakları bölümü ve diğer bölümler ile koordineli olarak yürütülmektedir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili ​​​ Kent Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday/adaylar çalışmaya başlar.

Başvuru için www.kariyer.net üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim ve Gelişim

• Çalışanlarımız için Temel Oryantasyon Eğitimi ile başlayan eğitim sürecimiz, iş başı oryantasyon ve hizmet içi eğitim sistemi ile 6 ay süre ile devam etmektedir.

• Çalışanlarımıza, kültür ve değerlerimiz doğrultusunda; davranışsal becerileri veya görevlerine katkı sağlayacak bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik, şirket içi ve dışı eğitimler vermekteyiz.

• Kaliteyi sürekli iyileştirici süreç ve sistemleri geliştirerek, çalışanların motivasyonlarının yüksek olduğu profesyonel iş ortamı ve kariyer gelişim fırsatları yaratmak hedefiyle çalışıyoruz.

 
Ücret ve Yan Haklar
• Ücret politikamız olarak çalışanlarımızın ücretlerini “net ücret” üzerinden hesaplayarak, her ayın belirli gününde banka hesaplarına yatırılmaktadır.

• Ocak ayı ücret değerlendirme dönemimiz olup, sektör, departman ve pozisyona göre ücret araştırmaları yaparak ve çalışanlarımızın göstermiş oldukları performanslar dikkate alınarak ücret artış oranlarımız belirlenmektedir.

• Hastanemizde görev yapan çalışanlarımıza servis ve yemek imkânı sağlanmakta olup, tıp merkezlerimizde görev yapan çalışanlarımız için yol ve yemek yardımı ödemeleri yapılmaktadır.

• Şehir dışından hastanemize çalışmak için gelen hemşirelik hizmetleri çalışanlarımız için lojman imkânı sağlanmaktadır.

• Tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası imkânı sağlanmaktadır.

• Tüm çalışanlarımızın birinci dereceden yakınları hastane ve tıp merkezlerimizde, personel yakını indiriminden faydalanabilmektedir.

 

Performans Yönetimi
Kent Sağlık Grubu için Performans Değerlendirme Sistemi Temel Yetkinlikler, Mesleki Yetkinlikler olmak üzere 2 grupta incelenmekte olup, yılda en az 1 defa uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, ödül / uyarı sisteminin işleyişinde ve çalışanların kariyer planlaması ve kariyer yönetiminde birincil derecede öneme sahiptir.

 

Hemşirelik Hizmetleri Genel İşleyiş 

Kent Sağlık Grubu’nda hemşirelik hizmetleri uluslararası modeller ve standartlar doğrultusunda yapılandırılmıştır.  JCI akreditasyonu kapsamında bakım hizmetleri hasta odaklı verilmekte ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci modeli uygulanmaktadır. 

 

Hemşirelik hizmetleri çalışanları kontrollü, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim şekliyle çalışmaktadırlar. Gerek hemşirelik hizmetleri yönetimi altındaki gerekse kalite çalışmaları doğrultusunda tıbbi ve idari süreçlerin takip edildiği komitelerde hemşire temsilcileri yer almakta, böylece hemşirelerin kararlara katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca Kent Hastanesi’ndeki hemşirelik hizmetleri için veriler toplanmakta (dekübit- IV uygulama vb.) bu veriler performans göstergeleri olarak takip edilerek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

 

Hemşirelik Hizmetleri Organizasyonu
Tüm hemşireler ilgili bölümün sorumlu hemşirelerine bağlı olarak çalışmaktadır. Sorumlu hemşireler Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlıdır. Hemşirelik hizmetlerinin ayrıcalıklı noktalarından biri de Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nün doğrudan Genel Müdür’e bağlı olarak çalışmasıdır.

 

Kent Hastanesi Hemşirelerinin Çalışma Alanları 

• Yönetici Hemşireler (Sorumlu – Süpervizör)
• Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
• Yoğun Bakım Hemşireliği

• Yenidoğan Yoğun bakım Hemşireliği 
• Servis (Hasta Katları) Hemşireliği
• Ameliyathane Hemşireliği
• Sterilizasyon Hemşireliği
• Acil Servis Hemşireliği
• Anjiyografi Hemşireliği
• Onkoloji Hemşireliği
• Poliklinik Hemşireliği

• Hemodiyaliz Hemşireliği
• Bebek Bakım Hemşireliği
• Eğitim Hemşireliği
• Klinik Eğitim Hemşireliği
• Organ Nakli Koordinatör Hemşireliği 

• Navigatör Hemşireliği

• Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği 

• Kan Transfüzyon (hemovijilans) Hemşireliği 

• Radyasyon Onkoloji Hemşireliği 

• Nükleer Tıp Hemşireliği 

 

Hemşirelik hizmetleri kadrosunu hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve paramedikler oluşturmaktadır. Aynı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışan, hasta bakımını destekleme sürecinde hemşirelik hizmetleri ile birlikte görev alan, bu konuda eğitim almış “yardımcı sağlık personeli” pozisyonu da bulunmaktadır.

 

İşe Alım 

Kent Sağlık Grubu’nda hemşire olarak çalışmak isteyen adayların mesleki olarak yeterliliğiyle birlikte, güler yüzlü, ekip anlayışına yatkın, yeniliklere açık ve insan ilişkilerinde güçlü olması beklenmektedir. İşe alım esnasında mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapılmaktadır. İşe alım sonrası adaptasyon ve değerlendirme döneminde alanındaki uzman hemşireler tarafından rehberlik edilerek, öncelikle klinik eğitim hemşireliği refakatinde çalışan hemşireler, yeterliliklerinin değerlendirilmesinden sonra primer hasta bakımında görev almaktadır.


Eğitim Programı
Hemşirelik hizmetleri için hazırlanmış olan eğitim programı 3 aşamadan oluşmaktadır;

Genel Oryantasyon Eğitimi: Hastane ilgili genel tanıtımın yer aldığı, temel eğitim programıdır.

 

Hizmet İçi Eğitimler: Hastanede bakılan hasta gruplarının ve bu gruplardaki hemşirelik uygulamalarının yer aldığı eğitim programıdır. Eğitimin çeşitli aşamalarında yapılan testlerle hem eğitimin hem de eğitime katılanların başarıları değerlendirilmektedir. Eğitim sonrası çalışan değerlendirmeleri yapılarak, gerektiğinde yeniden eğitim planlanmaktadır. 

 

Spesifik Eğitimler: Hemşirelerin çalışacakları bölüme özgü konulardan oluşan eğitimlerdir. Çeşitli alanlarda çalışan hemşirelerin çalıştıkları alanlara özgü spesifik uygulamaları ve hemşirelik faaliyetleri konusunda periyodik aralıklarla mesleki açıdan yeterlilik durumu değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yeniden eğitim planlaması yapılmaktadır.

 

Yıllık Zorunlu Eğitimler: Her yıl her çalışanın alması gereken eğitim konuları yıl içerisinde verilmektedir. 

 

Tüm eğitimlerin sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilmekte ve bu belge kişilerin kişisel dosyalarında muhafaza edilmektedir. Kurum dışı eğitim, kongre, seminer vb. organizasyonlara ilgili alanlardaki hemşirelerin katılımı da sağlanmaktadır. Aynı zamanda akademik kariyer planlaması yapmaya çalışan hemşireler de desteklenmektedir.   

 

 

 

 

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 02 Haziran 2022 - 14:28