Kalite Yönetim Sistemi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

Kent Sağlık Grubu, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Joint Commission International (JCI) Akreditasyon Standartları ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)  ile uyum içerisinde hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamayı, etkili ve insan odaklı en iyi hizmeti sunmayı, klinik ve operasyonel memnuniyeti sürekli artırarak en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir.

 

JCI Kent hastanesi

 

Kent Hastanesi, sağlıkta uluslararası altın standartları belirleyen, ABD’nin en önemli akreditasyon kuruluşlarından biri olan Joint Commission International (JCI) tarafından, ilk olarak 2006 yılında akredite edilmiştir. Kent Hastanesi, 2019’da akreditasyon sertifikasını yenileyerek hizmetlerini sürdürmektedir. 

 

Houston Methodist ile Onkoloji Merkezi hizmetlerine yönelik gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında, hizmet kalitesi, eğitim, hasta bakım süreçlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmakta olup meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Kalite sürekli değişime, gelişmeye ve yeniliğe açık bir kavramdır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası yenilikler ve güncel teknolojiler takip edilerek bakım sağlanmaktadır.

 

kent hastanesi kalite

 

JCI Standartları 

Hasta Merkezli Standartlar

• Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri 
• Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği 
• Hasta Odaklı Bakım 
• Hastaların Değerlendirilmesi
• Hastaların Bakımı
• Anestezi ve Cerrahi Bakım 
• İlaç Yönetimi ve Kullanımı 


Sağlık Bakım Kuruluşu Yönetimi Standartları

• Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği 
• Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü 
• Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme 
• Tesis Yönetimi ve Güvenliği 
• Çalışan Nitelikleri ve Eğitimi
• Bilgi Yönetimi 

 

 
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (PDF)

 

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (PDF)

 

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Web Sitesi

 

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 07 Mart 2023 - 10:51