Mesafeli Satış Sözleşmesi - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

İş bu sözleşme 27.11.2014 tarihinde resmi gazete yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin dayanak aldığı 7.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddeleri gözetilerek hazırlanmıştır.

MADDE 1 – Konu, Taraflar ve Tanımlar

Bu sözleşme İzmir Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri A.Ş. ( Kent Hastanesi ) yer alan konular üzerinden yine www.kentsaglikgrubu.com  sitesinde yer alan uzman hekimlerden alınacaktır.(bundan böyle Danışman olarak anılacaktır.) İşbu sözleşme Sağlık ile ilgili danışmanlık hizmeti almak isteyen ve başvurusunu www.kentsaglikgrubu.com adresindeki ‘online randevu al’ formunu doldurarak veren gerçek kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) ile Kent Hastanesi  arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Unvan : İzmir Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri A.Ş.
Merkez: İstasyonaltı Mah. 8229/1 Sok. No:56 Çiğli/ İZMİR 
Telefon : 
E- Mail : 

Mersis Numarası : 

MADDE 2 –  Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için www.kentsaglikgrubu.com  üzerinden randevu oluşturularak danışman(Hekim) ile görüşmesi planlanmış danışanın danışmanlık bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin verilmesi ile sona erer.

MADDE 3 – Sözleşmenin Bedeli

İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret www.kentsaglikgrubu.com  internet sitesinin ilgili hizmet sayfasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmette belirtilmiş olan ücreti, açıklama bölümünde yer alan hesap numaralarına Havale/EFT ya da mail order aracılığı ile yapacaktır.

MADDE 4 – Tarafların Hak ve Sorumlulukları:


a) Danışman(Hekim) ve Kent Hastanesi’nin Hak ve Sorumlulukları:

– Uzaktan sağlık danışmanlık hizmeti sunan Kent Hastanesi’ nin amacı bir Danışman tarafından görüntülü, sesli iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan sağlık yardım ve destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Kent Hastanesi Danışanlara Danışmanlarla(Hekim)ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.
– www.kentsaglikgrubu.com üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilen gerekli ad, soyad, telefon vb. bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Kent Hastanesi’ ne  aittir.
– Görüşmelerde konuşulanlar, gizlilik ilkesi çerçevesinde danışman( Hekim) ile danışan arasında kalır.
-. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışanın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz.
– Danışan, üye olurken bildirmiş olduğu e posta ve telefonlara, Kent Hastanesi tarafından gönderilecek tüm mesajları almayı kabul etmiştir. E-posta ve telefonlarda değişiklik olması halinde bu durum Kent Hastanesi’ ne bildirilecektir. Aksi takdirde Site tarafından tüm bilgilendirme ve güncelleme mesajları üye olunurken beyan edilen e-posta ve telefonlara gönderilmeye devam edilecektir.


b) Danışan Hak ve Sorumlulukları:

Uzaktan danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgisi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez.
– Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan uzaktan danışmanlığa katılmama durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu danışandadır. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.
– Danışan, Danışman Hekim’e veya Kent Hastanesi’ ne  3 saat öncesinden hizmeti iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan görüşmenin parasının iadesini talep edemez.
–. Teknik sebeplerden ötürü oluşabilecek bu gibi durumlarda, danışan bu hakkını kaybetmiş sayılmaz.
– Danışanın, danışman hekim ile kararlaştırılan danışmanlık saatinde bilgisayar başında olması gerekmekte ilgili danışmanlık sürecinde yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, görüşmeyi engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır.
– Danışan, görüşmelerin danışmanın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.
– Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan danışman hekim veya Kent Hastanesi sorumlu değildir.

MADDE 5 – Cayma Hakkı (İade Koşulları)

– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler fıkrası kapsamında Danışan ve Danışman hekim tarafından gerçekleştirilmiş olan uzaktan danışmanlık hizmetinin hiçbir şekilde ücret iadesi mümkün değildir.
– Planlanan görüşmeye katılamamanız söz konusu olduğunda 3 saat önce randevunuzu iptal etmeniz beklenir. Son 3 saat içinde gerçekleşen iptallerde veya haber vermeden katılmadığınız görüşmeye ait hakkınız yanar. 3 saatten önce haber verilen durumlarda danışanın isteğine göre yeni bir görüşme saati belirlenebilir veya tam ücret iadesi gerçekleştirilebilir.

MADDE 6 – Tebligat ve İhtilaflar

– Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışanın vereceği elektronik posta adresi ile www.kentsaglikgrubu.comadresinde belirtilen Merkez: İstasyonaltı Mah. 8229/1 Sok. No: 56 Çiğli/İZMİR  posta adresini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir
– İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkta; mer’i mevzuatın öngördüğü parasal sınıra göre; Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Parasal sınır nezdinde uyuşmazlıkların nihai çözümünde İzmir  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
– İşbu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Kent Hastanesi’ ne  gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir. Kent Hastanesi gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 – BİLGİ ve BELGELERİN SAKLANMASI

Kent Hastanesi , cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Danışan tarafından elektronik ortamda okunmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Bu içerik Kent Sağlık Grubu tarafından hazırlanmıştır.
Yayımlanma : 20 Mayıs 2022 - 15:10
Son Güncellenme : 22 Temmuz 2022 - 08:58