Bizi Biz Yapan Değerlerimiz - Kent Sağlık Grubu | Güvendiğiniz Hastane

 

Houston Methodist Hospital İş Birliği

Kent Onkoloji Merkezi, Amerika’nın kanser alanında önde gelen sağlık kuruluşlarından Houston Methodist Hospital ile yaptığı iş birliği çerçevesinde onkoloji hastalarına ikinci görüş alma imkanı sunarak bütüncül bir tedavi sunmaktadır.

 

Multidisipliner Yaklaşım

Kent Sağlık Grubu, zor ve nitelikli vaka tedavilerinde multidisipliner ekip yaklaşımıyla hizmet vermektedir. Tüm dahili ve cerrahi branşlarda tedavinin bütünü için ilgili branşın yanı sıra diğer branşlarla da koordineli çalışılmaktadır. Aynı zamanda tedavide tamamlayıcı rolü olan bölümlerle birlikte hasta bakımları tamamlanmaktadır. Kanser vakalarında her hafta gerçekleşen tümör konseylerinde yeni kanser tanısı almış ya da tedavi planında değişiklik yapılması gereken vakalar görüşülmektedir.

 

Uluslararası JCI Akreditasyonu

Kent Hastanesi, sağlıkta uluslararası altın standartları belirleyen, ABD’nin en önemli akreditasyon kuruluşlarından biri olan Joint Commission International (JCI) tarafından 2006 yılından bu yana akredite edilmektedir.    Mükemmeliyet Merkezi  Kent Sağlık Grubu, organ nakli, kök hücre, kök hücre dondurma ve aferez alanında uluslararası standartlarda kemik iliği transplantasyonu, aort cerrahisi, beyin cerrahisi ve onkolojik cerrahiler gibi zor ve nitelikli vaka tedavilerinin yanında tüm dahili branşlarda hizmet vermektedir.

 

Teknolojik Donanım 

Kent Sağlık Grubu, son teknolojileri barındıran geliştirilmiş radyoloji cihazlarıyla (4D CT, MRI vb.) sunulan hizmetlerin yanında Gamma Knife tedavisi, Radyoterapi ve Brekiterapi, PET-CT ve Spect- CT taramaları yapmaktadır.

 

Hasta Odaklı Yaklaşım

Odağında her zaman insanın olduğu yaklaşımla hizmet veren Kent Sağlık Grubu, hastaların beklenti, tercih ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda kaliteli sağlık hizmetini vererek, hastalara ve yakınlarına maksimum düzeyde konfor sağlayacak şekilde tedavi olanaklarını sunmaktadır.